ΕΕ: Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών

0
62

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο, όπου αναφέρονται επιλογές για μια προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα της προστασίας των δασών και της πληροφόρησης σχετικά με τους δασικούς πόρους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία».

Από τη 1η Μαρτίου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο μέσω της ιστοσελίδας «Η Φωνή σας στην Ευρώπη» (http://ec.europa.eu/yourvoice).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Επιτροπή θα διοργανώσει στις 3 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, ημερίδα εργασίας και συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων που θα ενταχθούν στην Πράσινη Εβδομάδα.

Η Επιτροπή θα βασιστεί στις αντιδράσεις του κοινού, των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πράσινη Βίβλο, για να κρίνει κατά πόσον απαιτούνται επιπλέον μέτρα.

Τα δάση λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας ενάντια στην κλιματική αλλαγή, αφού απορροφούν σημαντικές ποσότητες του CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, ρυθμίζουν τις καιρικές συνθήκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις, καλύπτουν περίπου 176 εκατομμύρια εκτάρια εδάφους της EE, δηλαδή ποσοστό άνω του 42% της χερσαίας έκτασής της.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η καταστροφή των δασών λόγω των πυρκαγιών, της παράνομης υλοτομίας, καθώς και των αλλαγών στη χρήση γης, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, ευθύνεται πλέον για ένα ποσοστό περίπου 12%-15% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Στην Πράσινη Βίβλο παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση της Ευρώπης, τα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα για την προστασία τους.

Αποτελεί μέρος της συνέχειας που δίδεται στη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή του κλίματος, η οποία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009.

Σχόλια