Καθαρισμός Υγροβιότοπου Ωρωπού

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Καθαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του Υγροβιότοπου του Ωρωπού με βοήθεια από την Ορνιθολογική μαζί με την WWF Hellas και συμμετείχαν επίσης Υπάλληλοι του Δήμου Ωρωπού, σχολείο της Αυλώνας, Ιδιώτες, Εθελοντές.

Η συμμετοχή ήταν αρκετή και με την βοήθεια όλων καθαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του Υγροβιότοπου.

Ο δήμος υποσχέθηκε ότι θα κάνει έργα στο άμεσο μέλλον, ώστε να μην ξανά υπάρξει τέτοια καταστροφή από τα σκουπίδια και από 4×4 Jeep που μπαίνουν μέσα στον υγροβιότοπο και καταστρέφουν αυτό το φυσικό περιβάλλον και τις φωλιές των πουλιών,

Ο υγροβιότοπος είναι ένα σημαντικό σημείο για τα αποδημητικά πουλιά που αυτό τον καιρό είναι και η περίοδος μετανάστευσης τους.

Σχόλια