ΕΕ: πρόστιμα και για τα πουλιά στην Ελλάδα…

0
32

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε νέα προειδοποίηση στην Ελλάδα για παραβίαση των κοινοτικών κανόνων, σχετικά με τη βιοποικιλότητα και απειλεί με την επιβολή προστίμου, επειδή έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», πρόκειται για το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2007, επειδή δεν χαρακτήρισε επαρκή αριθμό ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πτηνά.

Επισημάνθηκαν πολλές παραλείψεις, ιδιαίτερα σε 12 είδη που χρήζουν αποτελεσματικότερης προστασίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται το είδος Gypaetus barbatus, που συγκαταλέγεται μεταξύ των βιολογικών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η Ελλάδα στη συνέχεια πρόσθεσε 12 επιπλέον ΖΕΠ, συνολικά 163 στην επικράτεια της και χαρακτήρισε επαρκή τον αριθμό των περιοχών.

Όμως, η έκταση που συνολικά καλύπτεται από τα λαμβανόμενα μέτρα, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή, ως προς τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου.

Περίπου 32 σημαντικές περιοχές για τα πτηνά εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τη ΖΕΠ, ενώ 67 περιοχές καλύπτονται ανεπαρκώς και τα όριά τους θα πρέπει να χαραχθούν εκ νέου.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Γιάνεζ Ποτόκνικ, κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000 «προτού να είναι πολύ αργά».

Σχόλια