Ανακύκλωση: πρώτη η Θέρμη, δεύτερη η Καλαμαριά!

0
37

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο δεύτερος κατά σειρά δήμος της Θεσσαλονίκης, με τη μεγαλύτερη ανακύκλωση, μετά την πρωτοπόρα Θέρμη, είναι ο δήμος Καλαμαριάς, με 45 κιλά ανά κάτοικο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος».

Τα εν λόγω στοιχεία προέκυψαν, από μελέτη που έγινε από την ομάδα εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), αποτελούμενη από τους Σταύρο Γιαννόπουλο, καθηγητή Α.Π.Θ., Ειρήνη Δημούδη, πολιτικό μηχανικό και Κωνσταντίνο Πλάκα, χημικό μηχανικό, με αντικείμενο «τη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης».

Τα αποτελέσματά της μελέτης, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Οι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης, βρίσκονται  είναι στο δήμο Θέρμης.

Κάθε κάτοικος του εν λόγω δήμου ανακυκλώνει ετησίως, κατά μέσο όρο, 65 κιλά απορριμμάτων.

Σχόλια