ΥΠΕΚΑ: περιβαλλοντικό πρόγραμμα για το ναυάγιο του Sea Diamond

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας της θαλάσσιας περιοχής της Σαντορίνης διαμόρφωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τρία χρόνια μετά το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond.

Το σχέδιο θα υλοποιηθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία Louis Hellenic Cruises, η οποία έχει αναλάβει και τις σχετικές δαπάνες, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ εξασφαλίζει ότι η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή θα γίνεται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας του ΥΠΕΚΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

* Συνέχιση και συστηματοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου από το ΕΛΚΕΘΕ.

* Συστηματική συντήρηση των πλωτών φραγμάτων στην περιοχή του ναυαγίου, για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο.

* Μελέτη και εγκατάσταση πλωτού τηλεμετρικού σταθμού, ο οποίος θα εντοπίζει άμεσα την ύπαρξη σημαντικής διαφυγής πετρελαίου και θα στέλνει τα αποτελέσματα σε κεντρικό υπολογιστικό σύστημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

* Προμήθεια και ετοιμότητα ειδικού εξοπλισμού συλλογής πιθανών ρύπων.

* Διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος βιοεξυγίανσης μέσα στην περιοχή με τα πλωτά φράγματα. Θα περιλαμβάνει αντλία διασκορπισμού «ειδικών θρεπτικών» και αυξημένες συγκεντρώσεις αυτόχθονων, θαλάσσιων μικροοργανισμών που διασπούν τα πετρελαιοειδή.

Σχόλια