Τέσσερα έργα διαχείρισης αποβλήτων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

0
21

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Τέσσερα έργα διαχείρισης αποβλήτων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-2013 (ΕΣΠΑ), ύστερα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τη ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 έργων ανέρχεται 5.282.163,45 ευρώ και η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 του Προγράμματος (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Τα 4 έργα είναι:

– Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων δύο ΧΑΔΑ του Δήμου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης (Προχώματος και Κουφαλίων), προϋπολογισμού 695.163,45 ευρώ.

– Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα Σερρών, προϋπολογισμού 1.995.000 ευρώ.

– Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Πορροΐων Δήμου Κερκίνης Σερρών, προϋπολογισμού 2.095.000 ευρώ.

– Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στο δημοτικό διαμέρισμα Μεσολακκιάς Σερρών, προϋπολογισμού 497.000 ευρώ.

Σχόλια