Τέρνα Ενεργειακή: κατασκευή δύο αιολικών πάρκων

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο Όμιλος της Τέρνας Ενεργειακής ανακοίωνσε την έναρξη της κατασκευής δύο αιολικών πάρκων , συνολικής ισχύος 50 MW, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Στην περιοχή της Βοιωτίας θα είναι το πρώτο αιολικό πάρκο, ισχύος 30 MW.

Το δεύτερο αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW, βρίσκεται στην Πολωνία.

Τα εν λόγω αιολικά πάρκα αναμένεται να λειτουργήσουν  μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο.

Σχόλια