Ευρωκαταδίκη για τα απόβλητα των σφαγείων

0
9

Περιβάλλον- Ενεργεια- Οικολογία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα, για τη μη πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων, σχετικά με την απόρριψη και την ασφαλή ταφή των ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που τιμωρείται η χώρα για τη μη πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νόμων, οι οποίοι έχουν σχέση με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και με την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Μετά την ομόφωνη καταδίκη της χώρας, για ακατάλληλες υποδομές περισυλλογής υγρών και στερεών αποβλήτων στα λιμάνια, τώρα ήρθε η καταδικαστική απόφαση από το Λουξεμβούργο, η οποία στηρίχθηκε σε πολυσέλιδη έκθεση Ευρωπαίων ελεγκτών.

Οι Ευρωπαίοι ελεγκτές, οι οποίοι σε πέντε συνολικά αποστολές τους στην Ελλάδα, διαπίστωσαν ότι «υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα για την ασφαλή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, τους επίσημους ελέγχους, τη λειτουργία των μονάδων, καθώς και την αποτέφρωση του υλικού που σημειωτέον είναι ειδικού κινδύνου».

Σύμφωνα με τις οικολογικές οργανώσεις, οι ελεγκτές σημείωσαν στην έκθεση τους ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων που έκαναν, διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να αποδείξει με απτά στοιχεία,  ότι είναι σε θέση να διασφαλίσει στην πράξη την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κοινοτικό κανονισμό Ε.Κ. 1774/2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Σχόλια