ΚΑΠΕ: ημερίδα για την κυματική ενέργεια

0
245

Περιβάλλον-Ενέργεια- Οικολογία.

Το δυναμικό της ενέργειας από το θαλάσσιο κυματισμό (κυματική ενέργεια) μπορεί να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε διεθνές επίπεδο.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κυματική ενέργεια μπορεί να καλύψει το 10% της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, ως το 2030.

Η κυματική ενέργεια παρουσιάζει όλα τα οφέλη των ΑΠΕ -μηδενικές εκπομπές προϊόντων καύσης (CO2), απεξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα κ.λπ.- αλλά και ειδικότερα πλεονεκτήματα, με σημαντικότερο αυτό της μεγάλης πυκνότητα ενέργειας και της μικρής οπτικής όχλησης, ακόμα και αν οι συσκευές εγκαθίστανται σε απόσταση που είναι ορατές από την ακτή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους είναι βυθισμένο στη θάλασσα.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η ερευνητική πειραματική διαδικασία σε τεχνικό επίπεδο έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, υπάρχουν αρκετά μη τεχνικά εμπόδια τα οποία πρέπει να διευθετηθούν και ξεπεραστούν, προκειμένου να επισπευσθεί η ανάπτυξη της νέας αυτής αγοράς.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας –ΚΑΠΕ συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο WAVEPLAM– «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»,  διοργανώνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010, στο ξενοδοχείο Classical Athens Imperial (Αχιλλέως και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη) ημερίδα με τίτλο: «Κυματική Ενέργεια –Δυναμικό, Εμπόδια & Προοπτικές Ανάπτυξης της Αγοράς».

Το έργο WAVEPLAM έχει ως στόχο τον περιορισμό ή και την άρση των μη τεχνολογικής φύσης εμποδίων, που θα προκύψουν όταν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών θα είναι έτοιμες προς εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

• Το Έργο WAVEPLAM

• Οι δυνατότητες αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας στην Ευρώπη

• Συστήματα εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τεχνολογιών εκμετάλλευσης

Στο τέλος της εκδήλωσης θα λάβει χώρα ανοικτή συζήτηση με επιστήμονες και δημοσιογράφους του χώρου.

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, εκπροσώπους ενεργειακών φορέων και βιομηχανιών, μελετητές-ειδικούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, πανεπιστημιακούς, επενδυτές ΑΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,  κα Ι. Δουνάκη, τηλ. 210 6603212, Fax:210 6603308,e-mail: dounaki@cres.gr .

Στοιχεία για το έργο WAVEPLAM παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.waveplam.eu

Σχόλια