ΕΕ: δημιουργία ειδικού φορέα για τη διαχείριση αποβλήτων

0
14

Περιβάλλον-Ενέργεια- Οικολογία.

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει τη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού φορέα, ο οποίος θα επιβλέπει την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία».

Η μελέτη αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων, που έχει λάβει η Επιτροπή για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Η παράνομη απόρριψη αποβλήτων συνεχίζεται στα κράτη της ΕΕ, πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής δεν πληρούν τα πρότυπα και εξακολουθούν σε μερικές χώρες να μην υπάρχουν οι βασικές υποδομές διάθεσης αποβλήτων.

Η επιτήρηση της ασφαλούς και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, αποτελεί μια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα κράτη-μέλη της ΕΕ παράγονται ετησίως 2,6 δις τόνοι αποβλήτων, εκ των οποίων περίπου τα 90 εκατ. τόνοι αφορούν επικίνδυνα απόβλητα.

Επίσης, η πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Σχόλια