Ουρανοξύστες- αγροκτήματα

0
39

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Οι ανησυχητικές ενδείξεις που υπάρχουν για την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού στο πλανήτη τα επόμενα 40 χρόνια, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχον κινητοποιήσει τους επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν εφικτές λύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ο επισιτισμός της ανθρωπότητας χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Για να τραφούν σήμερα οι 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι που κατοικούν στον πλανήτη, χρησιμοποιούνται εκτάσεις για τις καλλιέργειες και τους βοσκότοπους, οι οποίες ισοδυναμούν με την επιφάνεια ολόκληρης της Νότιας Αμερικής.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέχρι το 2050, ο πληθυσμός του πλανήτη θα έχει φτάσει περίπου τα 9,5 δισεκατομμύρια και το 80% θα κατοικεί σε αστικά κέντρα.

Ο μέσος άνθρωπος για να επιβιώσει χρειάζεται να καταναλώνει ημερησίως 1,500 θερμίδες και εκτιμάται ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες αγροκαλλιέργειας, σε 40 χρόνια για να μπορεί να τραφεί η ανθρωπότητα, θα χρειαστούν πάνω από 8,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα να μετατραπούν σε αγροκαλλιέργειες.

Κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί, γιατί δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα καλλιεργήσιμα εδάφη και αυτά που ήδη υπάρχουν εξαφανίζονται σιγά σιγά, λόγω της αυξανόμενης οικιστικής ανάπτυξης και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Για την αντιμετώπιση των εν λόγω σοβαρών προβλημάτων, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και αγρονόμοι προτείνουν ένα νέο μοντέλο τα αγροκτήματα- ουρανοξύστες (skyfarm, vertical farm).

Πρόκειται για πολυώροφα κτίρια, τα οποία θα λειτουργούν ταυτόχρονα και ως σταθμοί παραγωγής και ως σημεία διάθεσης των προϊόντων.

Ως καταλληλότερη μέθοδος για την καλλιέργεια των φυτών, προτείνεται η υδροπονία, η οποία ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία σε θερμοκήπια.

Η υδροπονία είναι μια μέθοδος φυτοκαλλιέργειας που χρησιμοποιεί τεχνικό υπόστρωμα αντί για χώμα.

Με την εν λόγω μέθοδο τα φυτά αναπτύσσονται με τις ρίζες τους μέσα σε νερό και θρεπτικά διαλύματα.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνεται χρήση ζιζανιοκτόνων, λόγω της απουσίας μυκήτων και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι ανακυκλώνει το θρεπτικό διάλυμα, το οποίο επαναχρησιμοποιείται στη λίπανση.

Σχόλια