Σύσκεψη ΥΠΕΚΑ- ΔΕΗ για θέματα περιβάλλοντος & ενέργειας

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε σύσκεψη των Αδειοδοτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., συζητήθηκαν θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του υπουργείου και έγιναν οι εξής διαπιστώσεις:

• Υπάρχει σαφής βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των περιβαλλοντικών μελετών της ΔΕΗ Α.Ε. που υποβλήθηκαν τελευταία. Υπάρχει, παρόλα αυτά, ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις με αναβάθμιση των περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε..

• Είναι αναγκαίο να καταβληθεί και από τις δύο πλευρές κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

• Υπάρχει η ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης για τους νέους σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. που θα αντικαταστήσουν κάποιους από τους παλαιούς σταθμούς (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης 1 &2, Κερατσινίου) που βαίνουν προς το τέλος της ζωής τους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διαπιστώσεων αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

• Να οργανωθούν επί μέρους θεματικές συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών με σαφείς εντολές και έλεγχο ώστε να δοθούν λύσεις σε χρονίζουσες εκκρεμότητες.

• Να καταρτισθεί 5ετές Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. (ως τμήμα του υπό αναθεώρηση Επιχειρησιακού της Σχεδίου) που να εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις – βελτιώσεις.

• Να δεσμευθούν οι Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. για την έγκαιρη υποβολή πληρέστερων ΜΠΕ και οι αδειοδοτούσες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για  απλοποίηση – επιτάχυνση των διαδικασιών  ελέγχου, σχολιασμού και έγκρισης Π.Ο. από τις αδειοδοτούσες Υπηρεσίες.

• Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, συμφωνήθηκε η σε τακτά χρονικά διαστήματα συνάντηση στελεχών μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ Α.Ε., για την παρακολούθηση και την παροχή κατευθύνσεων με στόχο την βελτίωση της συνεργασίας των Υπηρεσιών και την ταχεία επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Σχόλια