ΥΠΕΚΑ: πρόγραμμα προστασίας του Ασωπού

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, ανακοίνωσε σήμερα 8 Φεβρουαρίου από τα Οινόφυτα, τα μέτρα προστασίας για τον Ασωπό ποταμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».

Καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1/1806 του 1969, η οποία καθιέρωνε τον Ασωπό ως αποδέκτη επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί εξυπηρετεί τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό αλλά και την εξάλειψη της ρύπανσης, τη χωρική οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων- Σχηματαρίου και τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων.

«Το ΥΠΕΚΑ είναι αποφασισμένο να σταματήσει το μείζον αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα και να ξαναδώσει ζωή και ελπίδα στην περιοχή, παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον των νεότερων γενιών», τόνισε η κ. Μπιρμπίλη.

Τα βασικότερα σημεία του προγράμματος είναι :

1. Διασφάλιση της δημόσιας υγείας

• Έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης τα έργα επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού από την Υλίκη και το Μόρνο, στο Σχηματάρι, στα Οινόφυτα, στην Αυλίδα και στη Θήβα. Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία για την επέκταση των δικτύων με στόχο την κάλυψη μεμονωμένων περιοχών ή οικισμών, την αποτελεσματική λειτουργία των έργων και τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου νερού.

Διακρίβωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού από κρατικό φορέα και λήψη μέτρων πρόληψης

2. Περιορισμός και εξάλειψη της ρύπανσης

• Εκσυγχρονίζεται η Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221 του 1965 με βάση την οποία είχαν αδειοδοτηθεί και οι βιομηχανίες της περιοχής όσον αφορά τη διάθεση των υγρών τους αποβλήτων στον Ασωπό, υπό το φως των νεώτερων δεδομένων και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, από ειδική επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κανονισμού περί επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, σε αντικατάσταση της ξεπερασμένης πλέον Υγειονομικής Διάταξης.

• Καθορίζονται αυστηρά όρια ποιότητας των υδάτων του Ασωπού και αντίστοιχα όρια εκπομπής από τις βιομηχανίες.

Καταργείται η Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση των Νομαρχών Αν. Αττικής, Βοιωτίας και Φθιώτιδας 19640 του 1979 με την οποία ο Ασωπός ορίζεται ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό.

Ο Ασωπός ορίζεται πλέον ως υδάτινο σώμα για το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική κατάσταση σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά. Για το συγκεκριμένο σκοπό θεσπίζονται νέα αυστηρά όρια τόσο για τον αποδέκτη (Ασωπό) όσο και για τις εκπομπές από τις βιομηχανίες, τα οποία ήδη επεξεργάζεται ομάδα της ΚΥΥ, υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα της κ. Α. Ανδρεαδάκη.

Υποχρέωση κάθε βιομηχανίας θα είναι η εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων και πρακτικών που θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα νέα αυστηρά όρια.

• Δρομολογείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου της λεκάνης απορροής του Ασωπού στη βάση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στο Υδατικό Διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας.

• Αναθεωρούνται, εντός του 2010, οι όροι αδειοδότησης (περιβαλλοντικοί όροι) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές δραστηριότητες των οποίων έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι.

Οι περιβαλλοντικοί όροι των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής θα εναρμονιστούν με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) και τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

• Η βιομηχανία υποχρεούται να δηλώνει περιοδικά την παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις, ενώ ελέγχεται παράλληλα η ανεξέλεγκτη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων.

Συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων από εταιρίες με ρυπαντικό δυναμικό, ώστε να διαφαίνεται εάν αποκρύβονται ποσότητες αποβλήτων οι οποίες πολύ πιθανόν να μην υφίστανται κατάλληλη διαχείριση.

• Αυστηροί έλεγχοι των βιομηχανικών δραστηριοτήτων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ, ενισχυμένα με Επιθεωρητές Εργασίας και Υγείας.

• Θεσπίζεται αξιόπιστη μεθοδολογία για τον καταλογισμό του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων που θα ισχύει για όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Θα λαμβάνει υπόψη την προσβολή του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 και ειδικότερα τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των ορίων εκπομπής, κλπ., ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία κάθε δραστηριότητας.

• Εξασφαλίζεται η ισονομία, δηλαδή ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες διατάξεις, καθώς και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ελεγχόμενων.

• Εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και της εφαρμογής του προγράμματος.

3. Χωρική τακτοποίηση – οργάνωση της άτυπης, έως σήμερα, βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου

Χαρτογράφηση και οριοθέτηση τμημάτων του ποταμού με σκοπό την ανάδειξη και προστασία του.

4. Διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων

Σχόλια