ΟΚΕ: θετικά τα μέτρα του ΥΠΕΚΑ για την ανακύκλωση

0
15

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) συνεδρίασε με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».

Στην εν λόγω συνεδρίαση, επισημάνθηκε η ανάγκη να διευκολυνθούν και να ενθαρρυνθούν, οι προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση όλων των παραγόντων, που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων (παραγωγών, διακινητών, καταναλωτών).

Η ΟΚΕ έκρινε θετικά το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει αλλά και να βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία, σχετικά με τη λειτουργία του Eθνικού Oργανισμού Eναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Aλλων Προϊόντων (EOEΔΣAΠ), τον χαρακτήρα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε ό,τι αφορά τη χρέωση των παραγόμενων απορριμμάτων δήμων και κοινοτήτων.

Επίσης, είναι σύμφωνη με την αναβάθμιση του φορέα και την αύξηση των πόρων του, αφού θα περιλαμβάνεται το ποσοστό επί των χρηματικών εισφορών των υπόχρεων προς τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Ακόμα, πρότεινε ο ΕΟΕΔΣΑΠ να είναι υπόλογος απέναντι στην πολιτεία για τη σωστή εφαρμογή του νόμου από τους διαχειριστές.

Σχόλια