Το όραμα της Greenpeace για τα «έξυπνα δίκτυα»

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ηλεκτρικής ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, είναι το όραμα της Greenpeace για τα «έξυπνα δίκτυα» του 21ου αιώνα.

Ένα προηγμένο και ευέλικτο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται όχι μόνο την προσφορά αλλά και τη ζήτηση ενέργειας, όπως αναφέρει η εν λόγω περιβαλλοντική οργάνωση στην ιστοσελίδα της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός τέτοιου «έξυπνου δικτύου», είναι η ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Greenpeace μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου στη Μαδρίτη την Έκθεσή της «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 24/7 – Οι απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται για να σωθεί το κλίμα».

Η εν λόγω έκθεση δείχνει τον τρόπο, με τον οποίο τα σημερινά δίκτυα θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν ώστε να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2050, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%.

Η μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί με ένα μετρίου μεγέθους επενδυτικό κόστος της τάξης των 5 δις ευρώ ετησίως, δηλαδή λιγότερο από 5 ευρώ ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή η ΕΕ, υπό την Ισπανική Προεδρία, ήδη επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια, στο οποίο θα περιλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Τα έξυπνα δίκτυα συνδυάζουν πολλές αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας, όπως είναι οι ΑΠΕ, και δημιουργούν «εικονικούς σταθμούς ενέργειας».

Με τον συγκεκριμένο τρόπο, πολλές μικρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώνονται και παράγουν την ίδια ενέργεια με συμβατικές θερμοηλεκτρικές μονάδες, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μηδαμινές εκπομπές CO2.

Πηγή: Greenpeace

Σχόλια