H AiD Engineering πρωτοπόρος στα γεωθερμικά συστήματα

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

aid-engineering-geothermical-systems2Το Διαδίκτυο και το βιομηχανικό αυτοματισμό θέτει στην υπηρεσία των Γεωθερμικών Συστημάτων, η εταιρεία AiD Engineering.

Η επιλογή της γεωθερμίας για θέρμανση και ψύξη κτιρίων κερδίζει συνεχώς έδαφος, έναντι των συμβατικών συστημάτων κλιματισμού, αφού ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες νεόδμητων αλλά και ήδη υφιστάμενων κτιρίων, επιλέγουν τη λύση ενός γεωθερμικού συστήματος.

Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων οδήγησε στην ανάγκη απομακρυσμένης παρακολούθησης και ρύθμισης με σκοπό τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η AiD Engineering, εταιρεία πρωτοπόρος στον τομέα του κλιματισμού μέσω γεωθερμικών συστημάτων από το 2002, με εγκατεστημένη ισχύ έργων που ξεπερνά τα 3,5MW, αναπτύσσει για το σκοπό αυτό ένα καινοτόμο περιβάλλον απομακρυσμένης παρακολούθησης και ρύθμισης των γεωθερμικών μηχανοστασίων που έχει εγκαταστήσει απανταχού στον Ελλαδικό χώρο.

Και το όνομα αυτού… e-monitoring. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει ιδανικά, προχωρημένες τεχνικές αυτοματισμού με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.

Η αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης εξ αποστάσεως και αποφυγής βλαβών που οφείλονται σε τυχόν δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες όπως π.χ. η πτώση τάσης, η εσφαλμένη επέμβαση από το χρήστη κλπ.

Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση, αποφυγή σφαλμάτων, βελτιστοποίηση της λειτουργίας, ρύθμιση και συντήρηση εξ αποστάσεως του γεωθερμικού εξοπλισμού.

Το τεχνικό προσωπικό της AiD Engineering έχει στη διάθεση του ένα κατάλληλα διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει το PLC, να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τυχόν δυσλειτουργίες, να εντοπίζει και να αναλύει τη φύση τυχόν προβλημάτων, να πραγματοποιεί επεμβάσεις που αφορούν τις θερμοκρασίες και τις παροχές και να ξεκινά ή να τερματίζει τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Επιπρόσθετα στο κέντρο ελέγχου του συστήματος καταλήγει μία πληθώρα αυτόματων μετρήσεων όλων των παραμέτρων λειτουργίας, ξεχωριστά για κάθε έργο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συνόλου στατιστικών στοιχείων.

Αυτά με τη σειρά τους, παρέχουν κατόπιν επεξεργασίας, σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, τις καταναλώσεις ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του γεωθερμικού συστήματος.

Ο ιδιοκτήτης του έργου από την άλλη, έχει στη διάθεση του ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας με εύκολη πλοήγηση, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει μία σύνδεση στο Internet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Μέσα από τις ιστοσελίδες που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για το εκάστοτε έργο, ο ιδιοκτήτης – χρήστης έχει μία πλήρη εικόνα του διαγράμματος ροής του μηχανοστασίου του, το οποίο απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο, όλες τις παραμέτρους λειτουργίας όπως θερμοκρασίες, παροχές, πιέσεις, On/Off λειτουργία, καταπόνηση.

Επιπρόσθετα, παρέχεται μέσω ευκρινών διαγραμμάτων πληροφόρηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας, τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται καθώς και άλλα χρήσιμα στατιστικά δεδομένα.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες συντηρήσεις και τυχόν δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί και αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν.

Πέραν όμως της πληροφόρησης, το περιβάλλον εργασίας του ιδιοκτήτη, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης περιορισμένων αλλά ουσιαστικών επεμβάσεων, οι οποίες αφορούν την έναρξη ή τον τερματισμό των μονάδων, την αυξομείωση των θερμοκρασιών και των παροχών κλπ. και επιπλέον έναν έξυπνο οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων (troubleshooting), ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι ικανός να δώσει άμεση λύση σε ενδεχόμενη δυσλειτουργία του εξοπλισμού (καθοδηγώντας πχ τον ιδιοκτήτη να ανοίξει μία βάνα που παραμένει κλειστή).

Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας e-monitoring συνίσταται στην εγκατάσταση κατάλληλου PLC βιομηχανικού τύπου και σε μία παροχή ADSL, στο χώρο του μηχανοστασίου. Η υπηρεσία προσφέρεται κατόπιν ετήσιας συνδρομής που διαμορφώνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος.

Σχόλια