Νέο ρυθμιστικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

new-city-plan-thessalonikiΗ νέα χωροταξική οργάνωση της περιοχής που καλύπτει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, βάσει προτεινόμενης μελέτης, καταδεικνύει το σύνολο των αναπτυξιακών προοπτικών κάθε ενότητας, όπως αυτή διαχωρίστηκε από τους μελετητές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος».

Στον εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται χρήσεις γης, αναπτυξιακές δυνατότητες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των περιοχών περιλαμβάνονται στο νέο ρυθμιστικό, που αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή μελέτη και προσπάθεια οργάνωσης του χώρου της κεντρικής Μακεδονίας (ή της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης), που έγινε από το 1985 και μετά.

Ο κ. Κώστας Τσαβδάρογλου, μελετητής χωροταξικών ρυθμιστικών μελετών και εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης του εν λόγω σχεδίου, θα παρουσιάσει τις προβλεπόμενες χρήσεις γης ανά περιοχή, στις εκδηλώσεις του  Money Show.

Το νέο ρυθμιστικό ανατέθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, που είχε και την επίβλεψη της εν λόγω μελέτης και αποτυπώνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που απαιτούν λύση στο επόμενο διάστημα, ώστε η περιοχή που είναι εντός της ζώνης επιρροής της Θεσσαλονίκης, να καλύψει τα όποια ελλείμματά της, να αποκτήσει προοπτική, σχεδιασμό και στόχους και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της.

Ορισμένες από τις προτεινόμενες προβλέψεις ανά περιοχή είναι:

Πολεοδομικό συγκρότημα και περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης

Οι μελετητές τη χαρακτηρίζουν «κύρια περιοχή συγκέντρωσης μητροπολιτικών λειτουργιών». Ως βασική προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού και η συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών.

Μέσω του νέου ρυθμιστικού επιδιώκεται η γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με:

– ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών,

– τόνωση των μητροπολιτικών δραστηριοτήτων και δημιουργία νέων πυρήνων,

– βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης είναι:

– αναβάθμιση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικών υποδομών μητροπολιτικού επιπέδου,
– βελτίωση υποδομών,

– προσέλκυση νέων, ισχυρών, και με διεθνή προσανατολισμό, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, με προσφορά εξειδικευμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών,

– ενίσχυση του ρόλου ως διαμετακομιστικού κέντρου με αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών.

Λοιπή περιοχή Θεσσαλονίκης

Ο κ. Τσαβδάρογλου την περιγράφει ως «περιοχή με σημαντικά κέντρα, τάσεις μετακίνησης πληθυσμού προς αναζήτηση κατοικίας στα ανατολικά, έντονη παρουσία του δευτερογενούς τομέα δυτικά, ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στα ανατολικά».

Επιδιώκεται η διοχέτευση της αστικοποίησης στους οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς και η αποφυγή νέων επεκτάσεων.

Απαιτείται άμεση προώθηση της πολεοδομικής οργάνωσης, συμπλήρωση και αναβάθμιση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις είναι:

– προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και μονάδων υψηλής τεχνολογίας,

– ανάπτυξη πόλου καινοτομίας και έρευνας,

– οργάνωση πόλου εκθεσιακών δραστηριοτήτων,

– αναβάθμιση της μεταποίησης και του χονδρεμπορίου με εξυγίανση και οργάνωση των υποδοχέων, βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υποδομών,

– αποσυμφόρηση με την εγκατάσταση μονάδων σε άλλες χωρικές ενότητες,

– προστασία της γεωργικής γης.

Ζώνη Λιμνών

Περιλαμβάνει τους δήμους της επαρχίας Λαγκαδά, εκτός από το δήμο Αγ. Γεωργίου και το παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου Ρεντίνας.

Κυριαρχεί το κέντρο του Λαγκαδά, περιλαμβάνει τις δύο λίμνες του νομού και σημαντικούς τόπους προστασίας, με έντονη παρουσία του αγροτικού τομέα, και διασχίζεται από την Εγνατία οδό.

Επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών και πολιτιστικών δικτύων με διασφάλιση του παραγωγικού χώρου στον πρωτογενή τομέα και ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων σε πειραματικές οικολογικές καλλιέργειες.

Οι βασικές κατευθύνσεις είναι:

– τόνωση των τοπικών κέντρων με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και λειτουργιών,

– οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ζώνες για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων,

– έλεγχος των επιπτώσεων από την ανάπτυξη του άξονα της Εγνατίας,

– στήριξη της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Ακτές Στρυμονικού

Περιλαμβάνει το δήμο Αγ. Γεωργίου και το παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου Ρεντίνας και είναι περιοχή με πολλές παραθεριστικές κατοικίες και ανεπτυγμένες υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής.

Επιδιώκεται ενίσχυση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των λειτουργιών και των υποδομών των οικισμών.

Απαιτούνται άμεσα ισχυρά μέτρα προστασίας των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός σχεδίου περιοχών και περιορισμός, έλεγχος, και οργάνωση των χρήσεων γης και των διάφορων δραστηριοτήτων που εμφανίζονται γραμμικά κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων.

Σχόλια