ΕΕ: στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

eu-targets-cuts-greenhouse-gases-emissionsΟι ευρωβουλευτές, ενόψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή, τάχθηκαν υπέρ της επίτευξης μιας δεσμευτικής συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει στόχους μείωσης των εκπομπών για τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, χρηματοδοτικές δεσμεύσεις αλλά και κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να χαράξει μια κοινή εξωτερική πολιτική για το Κλίμα και να «παίξει» ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Συνόδου για τη Κλιματική Αλλαγή στη Κοπεγχάγη (COP 15).

Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Το ΕΚ εξέδωσε ψήφισμα με φιλόδοξους στόχους για την κλιματική αλλαγή, το οποίο υιοθετήθηκε με 516 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 70 αποχές.

Η νέα δεσμευτική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίσει τα εξής:

•οι συλλογικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει το 2020 να  φτάσουν στο επίπεδο του 25%-40% σε σχέση με το 1990

•οι αναπτυσσόμενες χώρες θα περιορίσουν ως ομάδα την αύξηση των εκπομπών τους από 15% στο 30% κάτω από  τις συνηθισμένες πρακτικές.  Δεδομένης, ωστόσο, της οικονομικής βαρύτητάς τους, η Κίνα, η Ινδία και η  Βραζιλία πρέπει να δεσμευτούν  σε στόχους παρόμοιους με αυτούς των βιομηχανικών χωρών.

•οι ανεπτυγμένες χώρες θα παράσχουν επαρκή, βιώσιμη και προβλέψιμη οικονομική και τεχνική στήριξη στις  αναπτυσσόμενες χώρες. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να «είναι νέα και συμπληρωματική της Επίσημης  Αναπτυξιακής Βοήθειας». Περίπου 5-7 δισ. από αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια στήριξη «ταχείας εκκίνησης»  για την περίοδο 2010-2012.

•η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ για τις προσπάθειες μετριασμού και τις ανάγκες προσαρμογής των  αναπτυσσομένων χωρών δεν θα είναι μικρότερη από 30 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020

•οι στόχοι μείωσης των εκπομπών όσο και οι δεσμεύσεις χρηματοδότησης θα υπόκεινται σε ένα ενισχυμένο  καθεστώς συμμόρφωσης που να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και κυρώσεων, όπως για  παράδειγμα η κατάργηση των μελλοντικών καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων

•η διεθνής αεροπορία και ναυτιλία θα ενσωματωθούν σε μια συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης πλαισίου των  Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC). Επιπλέον, οι συμφωνίες στους τομείς της αεροπορίας  και της ναυτιλίας θα πρέπει να θέσουν δεσμευτικούς στόχους ίδιους με αυτούς που έχουν θεσπίσει οι άλλοι  βιομηχανικοί κλάδοι.

Πηγή: Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Σχόλια