Τα παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας κινδυνεύουν

0
384

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

off-shore-ecosystems-dangerΈκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), αναφέρει ότι εννέα παράκτιες περιοχές της χώρας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στον ευτροφισμό που δημιουργείται εξαιτίας της ρύπανσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ο Κόλπος της Ελευσίνας, ο Εσω Σαρωνικός Κόλπος, ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο Αμβρακικός και η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, κινδυνεύουν από το φαινόμενο του ευτροφισμού, ενώ ο Παγασητικός Κόλπος, ο Αργολικός, ο Πατραϊκός και ο Κόλπος του Ηρακλείου, επηρεάζονται σημαντικά από το ίδιο φαινόμενο, αλλά και από επίγειες δραστηριότητες.

Ευτροφισμός είναι η αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων που «πολλαπλασιάζει» άλγες και βακτήρια, τα οποία «κλέβουν» το οξυγόνο από τα ψάρια.

Κάθε χρόνο, η ευφορία που προκαλείται από την αναγγελία των Γαλάζιων Σημαιών για τις ελληνικές τουριστικές ακτές (φέτος 430), θέτει στο περιθώριο την κατάσταση που αποκαλύπτει, το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ρύπανσης με μετρήσεις σε 139 σημεία των ελληνικών θαλασσών, στο πλαίσιο του Μεσογειακού προγράμματος MEDPOL.

Τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος, δείχνουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα στα παράκτια οικοσυστήματα, οφείλονται κυρίως στα επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα που δέχονται και στις απορροές από τις γεωργικές περιοχές.

Κύρια πηγή αζώτου στα παράκτια οικοσυστήματα είναι οι γεωργικές απορροές που συνεισφέρουν από το 45% (στα νησιά του Αιγαίου) μέχρι 70% (στην ανατολική Πελοπόννησο) του συνολικού φορτίου.

Στο Κόλπο της Ελευσίνας παρατηρείται η μεγαλύτερη ρύπανση, αφού εκεί καταλήγουν ανεπεξέργαστα βιομηχανικά υγρά απόβλητα από ναυπηγεία, διυλιστήρια πετρελαίου, βιομηχανία τσιμέντου, χαρτιού, απορρυπαντικών και τροφίμων.

Στον Εσω Σαρωνικό Κόλπο,ο οποίος δέχεται επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα της πρωτεύουσας και επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα, παρατηρούνται, περιστασιακά, φαινόμενα ευτροφισμού και υψηλότερες συγκεντρώσεις οργανοκασσιτερούχων ενώσεων.

Ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης δέχεται επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα της πόλης και της Βιομηχανικής Περιοχής Καλοχωρίου, ενώ ο Αμβρακικός δέχεται τα λύματα της Άρτας, αλλά και γεωργικές απορροές.

Η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου δέχεται τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα της πόλης και γεωργικές απορροές, που σε συνδυασμό με τα αβαθή νερά την καθιστούν επιρρεπή στον ευτροφισμό.

Ο Παγασητικός Κόλπος εμφανίζει κατά καιρούς υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών και οργανικού φορτίου που συνδέονται με περιστατικά ευτροφισμού και υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι ο ευτροφισμός, τα βαρέα μέταλλα και η τουριστική ανάπτυξη είναι οι κυριότερες απειλές και για λιβάδια Ποσειδωνίας (υποθαλάσσια φυτά).

Σχόλια