Μεγάλη έρευνα του Econews.gr για τις ανάγκες των δημοτών

0
129

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

news-research-econews-purposes-publicationΟλοκληρώθηκε με επιτυχία η έρευνα του www.econews.gr η οποία έθετε στους αναγνώστες της ιστοσελίδας την ερώτηση «Τι θα θέλατε για το περιβάλλον από το Δήμο σας».
Στην έρευνα του www.econews.gr , που διήρκησε για διάστημα δύο μηνών συμμετείχαν 821 αναγνώστες.
Η μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών εξέφρασε την επιθυμία για νέους χώρους πρασίνου και περισσότερους κάδους ανακύκλωσης.
Αναλυτικότερα, το 66% των φίλων του www.econews.gr εξέφρασε την επιθυμία για νέους χώρους πρασίνου. Εξίσου ισχυρή ήταν και η απαίτηση για περισσότερους μπλε κάδους ανακύκλωσης που συγκέντρωσε το 54% των ψήφων.
Στην τρίτη θέση των αποτελεσμάτων με 43% των ψήφων ήρθε το αίτημα για πληρέστερη προστασία των χώρων πρασίνου και ακολούθησε η επιθυμία για συχνότερη αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων με 29%
Στις τρεις τελευταίες θέσεις ήρθαν αιτήματα που έχουν να κάνουν με την διοικητική λειτουργία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών των δήμων.
Ειδικότερα, οι αναγνώστες του www.econews.gr ζήτησαν τη δημιουργία κέντρων ενημέρωσης για περιβαλλοντικά θέματα (28%), γρηγορότερες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία (27%) και ηλεκτρονική ενημέρωση για τα σημεία ανακύκλωσης στους δήμους τους (23%).
Ευχόμαστε οι επιθυμίες των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων αναγνωστών του www.econews.gr να εισακουσθούν και να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στον σχετικό πίνακα :

Τι θα θέλατε για το περιβάλλον απο τον Δήμο σας;

Νέους χώρους πρασίνου                                                                   66.0%, 541 Ψήφους
Περισσότερους μπλε κάδους ανακύκλωσης                                  54.0%, 445 Ψήφους
Πληρέστερη προστασία χώρων πρασίνου                                        43%, 355 Ψήφους
Εκδηλώσεις ενημέρωσης πολιτών για το περιβάλλον                 31.0%, 256 Ψήφους
Συχνότερη αποκομιδή ειδικών απορριμμάτων                            29.0%, 240 Ψήφους
Κέντρο ενημέρωσης περιβαλλοντικών θεμάτων                          28.0%, 232 Ψήφους
Γρηγορότερες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία           27.0%, 219 Ψήφους
Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα σημεία ανακύκλωσης               23.0%, 192 Ψήφους
Και άλλα…                                                                                           13.0%, 104 Ψήφους
Τίποτα                                                                                                    1.0%, 7 Ψήφους
Σύνολο ψήφων 821

Σχόλια