ΠΣΧΜ: ημερίδα «Ενεργειακός Σχεδιασμός»

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

conference-energy-planningΗ παραγωγή και η χρήση ενέργειας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο από οικονομική αλλά και περιβαλλοντική σκοπιά, αποτελεί βασικό συστατικό ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός, από την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι την παραγωγή από ανανεώσιμες και περιβαλλοντικά  φιλικά πηγές, θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τη γενικότερη εικόνα της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα τα επόμενα χρόνια.

Το εν λόγω γεγονός  έχει γίνει κατανοητό από όλους, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αφού ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει αναδειχθεί σε αντικείμενο έντονου προβληματισμού, με τεχνολογικές, κανονιστικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Με σκοπό τη συμβολή στην συζήτηση και τον προβληματισμό, η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οργανώνει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ενεργειακός Σχεδιασμός».

Στην εκδήλωση θα εξετασθούν οι εξής θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται ως τμήματα ενός ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού:

•Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:  Βιομάζα, Αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα,   Φωτοβολταϊκά, Ενέργεια από  απόβλητα

•Εξοικονόμηση Ενέργειας:  Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, Ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανική παραγωγή,  Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

•Συμβατικές πηγές ενέργειας:  Λιγνίτης, Λιθάνθρακας, Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Πυρηνική ενέργεια

Η εκδήλωση απευθύνεται:

•Στους μελετητές Μηχανικούς

•Στις τεχνικές εταιρίες

•Στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση

•Στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

•Σε σπουδαστές και νέους συναδέλφους

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psxm.org και στο τηλ: 210-9530292.

Σχόλια