Ευρωπαϊκό αρχείο για τις εκπομπές ρύπων

0
36

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

news-e-prtr-eu-pollutionΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δημιούργησε ένα διαδικτυακό αρχείο (E-PRTR) που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ρυπογόνες ουσίες που ελκύονται στον αέρα και το νερό εξαιτίας της βιομηχανικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες για 91 ουσίες και καλύπτει 24.000 βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε 65 κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και τον τύπο των βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία μεταφέρονται σε εθνικά κέντρα διαχείρισης, ή σε κέντρα διαχείρισης άλλων κρατών.

Μεταξύ άλλων, το αρχείο παρουσιάζει στοιχεία για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, τα τοξικά απόβλητα και τις ρυπογόνες ουσίες που ελκύονται στο νερό από αγροτικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι το 30% των πληροφοριών που έχουν καταγραφεί στο αρχείο αφορά τις εκπομπές νιτρικών οξέων, ενώ το 70% αφορά τις εκπομπές οξειδίων του θείου στον ατμοσφαιρικό στα 27 κράτη μέλη και τη Νορβηγία.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Σε δηλώσεις του ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, Σταύρος Δήμας, τόνισε ότι η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το διαδικτυακό αρχείο θα δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για τις εκπομπές από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, βοηθώντας τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον», επισήμανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Σχόλια