Οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Κάρυστο και Βοιωτία

0
200

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

big-ecological-damage-firesΤο καλοκαίρι του 2009, σε ολόκληρη την Ελλάδα εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές με καταστροφικές συνέπειες, που αποδεικνύουν τα μεγάλα κενά στο σύστημα της δασοπροστασίας, που υπάρχει στη χώρα και την απόλυτη ανάγκη για αναδιάρθρωση του, προτού φτάσει η επόμενη αντιπυρική περίοδος, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς.

Προστατευόμενες περιοχές και άλλες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημαντικής οικολογικής αξίας, δεν γλύτωσαν από τη μήνη των πρόσφατων πυρκαγιών σε Ζάκυνθο, Κάρυστο και Βοιωτία.

Το WWF Ελλάς, μετά την αποτίμηση των πυρκαγιών στη Β.Α. Αττική, ολοκλήρωσε τις αποτιμήσεις για αυτές τις τρεις περιοχές, εφιστώντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης αλλά και πρόληψης για το ερχόμενη καλοκαίρι.

Ζάκυνθος – Απολογισμός

Έξι από τις δεκάδες πυρκαγιές που κατεγράφησαν το περασμένο καλοκαίρι στο νησί, κατέκαψαν 20.000 στρέμματα δασικής γης που αποτελούνταν από μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων.

Οι πυρκαγιές αυτές επηρέασαν και περιοχές του δικτύου NATURA 2000 καθώς και τμήμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Ιδιαίτερα η καμένη περιοχή εντός του ΕΘΠΖ, παρότι δεν έχει μεγάλη έκταση, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο μια σημαντική παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta caretta).

Κάρυστος – Απολογισμός

Έκταση 4.111 στρεμμάτων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 κάηκε και από την πυρκαγιά που έπληξε την Κάρυστο αυτό το καλοκαίρι.

Η πυρκαγιά έκαψε συνολικά 58.150 στέμματα, εκ των οποίων το 60% περίπου αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι για μεγάλο τμήμα της έκτασης που επλήγη από την πυρκαγιά στην Κάρυστο, υπάρχουν διεκδικήσεις από τουλάχιστον 6 οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουν οι χρήσεις γης και να θωρακιστούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής, μέσα από την άμεση έκδοση αποφάσεων κήρυξης των περιοχών ως αναδασωτέων και τη διαρκή φύλαξη τους.

Ελικώνας – Κιθαιρώνας Βοιωτίας – Απολογισμός

Στις εκτεταμένες εκτάσεις 50.000 στρεμμάτων που κάηκαν συνολικά στον Ελικώνα και Κιθαιρώνα Βοιωτίας φύονταν Αγρικυπάρισσα (Juniperus phoenicea), η καύση των οποίων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη βλάστηση της περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο είδος δεν διαθέτει μηχανισμούς πρεμνοβλάστησης και παρουσιάζει δυσκολίες φύτρωσης.

Επιπλέον, οι φυτικές διαπλάσεις που σχηματίζει περιλαμβάνονται στους «τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος» σύμφωνα με την 92/43/ΕΟΚ ευρωπαϊκή οδηγία για τη διατήρηση των οικοτόπων.

Πηγή: WWF Ελλάς

Σχόλια