Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει 196 περιβαλλοντικά έργα

1
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

eu-funds-196-environmental-planningsΗ ΕΕ πρόκειται να διαθέσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση νέων περιβαλλοντικών έργων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 196 νέων έργων, στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης  υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα LIFE+ (2007-2013) – το ευρωπαϊκό ταμείο για το περιβάλλον.

Τα σχέδια έργων, προέρχονται από όλες τις περιοχές της ΕΕ και καλύπτουν δραστηριότητες στα πεδία της διατήρησης της φύσης, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 431 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα καλύψει τα 207,5 εκατ. ευρώ.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Είμαι πεπεισμένος ότι τα έργα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στη διατήρηση της φύσης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Θα συμβάλουν επίσης στην ευαισθητοποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τις καίριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδίως την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας.»

Στην Επιτροπή κατατέθηκαν περισσότερες από 600 προτάσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Από τις εν λόγω προτάσεις, επιλέχθηκαν 196 για να συγχρηματοδοτηθούν μέσω των τριών σκελών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.

Στόχος των έργων « LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα » είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων.

Από τις 227 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 80 έργα που προτάθηκαν από συμπράξεις φορέων διατήρησης, κρατικών αρχών και άλλων μερών. Τα εν λόγω έργα  θα υλοποιηθούν σε 22 κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 199 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα καλύψει περίπου 107 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργα που στην πλειονότητά τους (74) αφορούν τη φύση, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά ή/και της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα και στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000.

Τα υπόλοιπα έξι αφορούν τη βιοποικιλότητα, μια νέα κατηγορία έργων LIFE+ που συνίσταται σε πιλοτικά συστήματα αντιμετώπισης ευρύτερων ζητημάτων βιοποικιλότητας.

Τα έργα του « LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση » είναι πιλοτικά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων.

Από τις 288 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 99 έργα που προτάθηκαν από πληθώρα διαφορετικών οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τα εν λόγω έργα θα υλοποιηθούν σε 19 κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 211 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Τη μερίδα του λέοντος από την κοινοτική χρηματοδότηση (περίπου 26 εκατ. ευρώ) θα αποσπάσουν τα έργα με αντικείμενο τα απόβλητα και τους φυσικούς πόρους (28 έργα). Το δεύτερο, από άποψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πεδίο προτεραιότητας, είναι η κλιματική αλλαγή, που αποτελεί το αντικείμενο 24 έργων (περίπου 25 εκατ. ευρώ), και στη συνέχεια τα ύδατα (17 έργα).

Τα υπόλοιπα 30 έργα, καλύπτουν διάφορους τομείς όπως ατμοσφαιρικός αέρας, χημικές ουσίες, περιβάλλον και υγεία, δάση, καινοτομία, θόρυβος, έδαφος, στρατηγικές προσεγγίσεις και αστικό περιβάλλον.

Τα έργα του « LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία », καλύπτουν τη διάδοση πληροφοριών και τη μεγαλύτερη προβολή των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Από τις 98 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 17 έργα, τα οποία προτάθηκαν από ποικίλους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη φύση ή/και το περιβάλλον.

Τα συγκεκριμένα έργα θα υλοποιηθούν σε 12 κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 21 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 10 εκατ.ευρώ.

Πηγή: Europa

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.