Tο 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

0
16

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

3rd-international-summit-eedsaΜε τη συμμετοχή 450 και πλέον συνέδρων, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ με θέμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων».

Το συνέδριο, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις 3031 Οκτωβρίου 2009 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα και έχει πιστοποιηθεί ως «Κλιματικά Ουδέτερο» από τον ελβετικό μη–κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate.

Έλαβαν μέρος στο εν λόγω συνέδριο, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, μελετητές, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και πολιτικοί, καθώς και όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον εν λόγω τομέα, όπως ΦοΔιΣΑ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Παράλληλα, μεταξύ των εισηγητών του Συνεδρίου ήταν οι διεθνούς κύρους επιστήμονες κα Ana Loureiro, Επικεφαλής Ομάδας Επικοινωνίας της ISWA και ο κ. Stephane Buffetaut, υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου για τα Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα.

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησαν με χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Δήμου Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ, η κα Κάτια Λαζαρίδη, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και ο κ. Κώστας Μπούρκας, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Επιτομή των συζητήσεων του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι Εναλλακτικές Τεχνολογίες, η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση, η Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία και όλες οι μέθοδοι Θερμικής και Βιολογικής Ενεργειακής Αξιοποίησης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων, για την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, συμμετείχαν οι κ.κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ, μέλος Τομέα Περιβάλλοντος ΙΣΤΑΜΕ, εκπρόσωπος ΠΑ.ΣΟ.Κ., Εύη Γεωργιάδου, μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ, Γεώργιος Τσιρόπουλος, Καθηγητής, εκπρόσωπος ΛΑ.Ο.Σ., Χάρης Κωνσταντάτος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής & Υπεύθυνος Τομέα Οικολογίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Μαρία Βιτωράκη, εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων.

Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη νέα Οδηγία Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Αποβλήτων και τις βασικές αρχές που τη διέπουν, οι οποίες είναι οι εξής: ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση και τέλος διάθεση.

Επιπλέον, όλοι συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για καθυστερήσεις. Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων  τάχθηκαν υπέρ της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής, ωστόσο οι εκπρόσωποι του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. και των Οικολόγων Πράσινων τοποθετήθηκαν ενάντια στην καύση.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε παράλληλες συνεδρίες, με θεματικές ενότητες που κάλυπταν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στην ενότητα «Πολιτικές Διαχείρισης – Θεσμικό Πλαίσιο», κοινή διαπίστωση όλων αποτέλεσε η αναγκαιότητα έμπρακτης απόδειξης πολιτικής βούλησης που θα οδηγήσει στην ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων, ενώ την ίδια στιγμή απαιτείται η λήψη αυστηρότερων μέτρων όσον αφορά στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την κάλυψη των διαπιστωμένων ελλείψεων.

Αναφορικά με την ενότητα «Καινοτόμες Τεχνολογίες – Βιολογική & Θερμική Επεξεργασία» σημειώθηκε ότι καμία τεχνολογία δεν μπορεί να εξοβελιστεί αλλά καμία από αυτές δεν αποτελεί πανάκεια και θα πρέπει να μελετάται, να αξιολογείται και να επιλέγεται η βέλτιστη κατά περίπτωση.

Παράλληλα, στη συζήτηση αναφορικά με τα «Νοσοκομειακά, Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα», διαπιστώθηκε σοβαρό έλλειμμα, τόσο στην ύπαρξη θεσμικού πλαισίου όσο και στην εφαρμογή του υφισταμένου.

Επιπλέον, στην ενότητα των «ΦοΔιΣΑ» (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) κρίθηκε απαραίτητη η επαρκής στελέχωσή τους, καθώς και η παροχή των απαιτούμενων οικονομικών πόρων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους.

Ακόμη, όσον αφορά στα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία», μετά από συζητήσεις προέκυψε ότι οι πόροι δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχονται από όλα τα χρηματοδοτικά μέσα όπως το ΕΣΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (π.χ. χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica) και αν υπάρξει ανάγκη αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο πρωτοφανής αριθμός συμμετεχόντων, σε έναν τομέα που μέχρι και πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε έναν εξειδικευμένο χώρο, στον οποίο συμμετείχε ένας πολύ περιορισμένος κύκλος ανθρώπων.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ τέλεσε υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΚΕ.

Χορηγοί: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.,

Υποστηρικτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ΕΠΕΜ, ΕΠΤΑ, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΤΙΤΑΝ, ECOELASTIKA, ENVIROPLAN, ENVITEC, MICHOS, CSE, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ και ARVIS.

Χορηγοί Επικοινωνίας: REAL NEWS, REAL FM 97,8, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21, ECOTEC, SPONSOR IT, WATER & WASTE και www.econews.gr.

Τη διοργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε η εταιρεία CONNECTIVE WGSE.

Σχετικά με την ΕΕΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 350 μέλη (295 φυσικά πρόσωπα και 55 φορείς και εταιρείες).

Τα μέλη της ΕΕΔΣΑ (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Η ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA). H ISWA είναι ένας παγκοσμίου εμβέλειας μη κερδοσκοπικός φορέας, σύμβουλος της Ε.Ε. και του OΗΕ, συνεργάζεται στενά με το UNEP συνενώνοντας οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλο το πεδίο δράσης της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eedsa.gr.


Σχόλια