Η Μεγάλη Βρετανία στο Ευρωπαικό Δικαστήριο

0
15

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

uk-european-courtΕξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και των συστημάτων συλλογής τους, του Λονδίνου και του Whitburn στη Βορειοανατολική Αγγλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κινεί διαδικασία επειδή θεωρεί ότι τα συστήματα συλλογής των λυμάτων στις δύο περιοχές, επιτρέπουν την απόρριψη, πολύ συχνά και σε πολύ μεγάλες ποσότητες, ανεπεξέργαστων λυμάτων από υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων [παντορροϊκό σύστημα αποχέτευσης με υπερχείλιση (combined sewer overflows)] .

Επίσης η Επιτροπή ανησυχεί επειδή πιστεύει ότι το δυναμικό επεξεργασίας των λυμάτων στο Λονδίνο πρέπει να βελτιωθεί. Οι ανεπάρκειες αυτές στοιχειοθετούν παραβίαση της οδηγίας 271/1991/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να διαθέτουν έως το τέλος του 2000 κατάλληλα συστήματα αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τις μεγάλες πόλεις και τους οικισμούς.

Τα λύματα που συλλέγονται πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν απορριφθούν στο περιβάλλον.

Η οδηγία προβλέπει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ή ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις, από τα συστήματα συλλογής και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπορούν να απορριφθούν λύματα, αλλά η απόρριψη που επιτρέπεται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι υπερβολικά μεγάλη και υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Σημειώνεται, πως τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, επειδή:

-ενδέχεται να μεταφέρουν βλαβερά βακτηρίδια και ιούς στα νερά που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση ή άλλες δραστηριότητες αναψυχής και

-περιέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκιών τα οποία καταπνίγουν τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια