ΣΕΒ: ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα του Συμποσίου για το Νερό

0
9

Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία:

news-sev-symposium-about-water1Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας του διεθνούς συμποσίου για το νερό που διοργανώνει το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής.

Πρώτος ομιλητής στο συμπόσιο ήταν ο κ. Peter Rogers, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Ρυμοτομίας και Χωροταξίας, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ.

Ο κ. Rogers αναφέρθηκε στον προβληματισμό που επικρατεί σχετικά με την προέλευση και τις πηγές της παγκόσμιας κρίσης του νερού.

Παράλληλα, εστίασε στους σχετικούς ρόλους του κλίματος, του νερού για τροφή, του νερού για υγιεινή και της υποδομής των πόλεων για το νερό, ενώ παρουσίασε σχέδιο έξι σημείων για την αποφυγή της κρίσης.

Το σχέδιο περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες: ορθή τιμολόγηση του νερού -με ενσωμάτωση του συνολικού κοινωνικού – οικονομικού κόστους, εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού -με αξιοποίηση των αναγκαίων τεχνολογικών βελτιώσεων, επενδύσεις στα συστήματα υποδομών –με έμφαση στο θέμα της συντήρησης των δικτύων, ανακύκλωση του νερού από απόβλητα και λύματα, τον εξορθολογισμό του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων και συνεπακόλουθα της κατανομής και διανομής νερού και τέλος την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες αφαλάτωσης του νερού.

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αφαλάτωσης κ. Lute Broens αναφέρθηκε στο ζήτημα της αξιοποίησης του θαλάσσιου νερού και των υδάτων.

Αφού ανέλυσε την ισχυρή σύνδεση του νερού με την ενέργεια και ανέδειξε τους περίπλοκους δεσμούς και τον φαύλο κύκλο που δημιουργούν οι σημερινές υποδομές, ο κ. Broens παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της «ανανεώσιμης χρήσης του νερού και της ενέργειας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αφαλάτωσης υπογράμμισε τον ρόλο των τεχνολογικών και πολιτικών στρατηγικών της αποκέντρωσης και της κεντρικοποίησης ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για προτεινόμενες τοπικές δράσεις.

Από την πλευρά της, η κα. Γραμματική Παπαδοπέτρου-Τσίγκου, Γενική Διευθύντρια, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που γεννά η κλιματική αλλαγή, ενώ διευκρίνισε ότι η διασύνδεση του νερού με την ενέργεια είναι κομβικής σημασίας.

«Το νερό χρειάζεται την ενέργεια, η ενέργεια χρειάζεται το νερό, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση και για τα δύο κλιμακώνεται» επισήμανε η ομιλήτρια, προσθέτοντας ότι για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ενσωμάτωση των ζητημάτων των κλιματικών αλλαγών στις πολιτικές χρηματοδότησης και λήψης αποφάσεων.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του ομιλητή κ. Philippe Marin, Εμπειρογνώμωνα Νερού και Υγιεινής στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος σημείωσε ότι ενώ η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του προβλήματος του νερού από το ευρύ κοινό είναι συνεχώς αυξανόμενη, η συνήθης λαϊκιστική προσέγγιση δεν αποτελεί λύση.

«Οι κρατικοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι διεθνώς, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ο τομέας του νερού έχει περιορισμένο κύκλο υποστηρικτών λόγω της μη αποδοτικότητάς του», υποστήριξε ο κ. Marin τονίζοντας ότι το «νερό έχει κόστος».

Επιπλέον, ο ομιλητής διευκρίνισε ότι οι διαχειριστές και πάροχοι υπηρεσιών, ιδιαίτερα αυτοί των αστικών κέντρων, πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί ώστε να προσελκύουν επενδύσεις σε μόνιμη βάση.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών ύδρευσης.

Με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες ύδρευσης αυξάνουν τα έσοδά τους, μειώνουν τα κόστη και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να γίνουν αξιόπιστες.

Σημειώνεται, ότι το συντονισμό της συζήτησης στο πάνελ που ακολούθησε των ομιλιών είχε ο κ. Μιχάλης Σκούλλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ΕCSDE) και της Διεθνούς Συνεργασίας για το Νερό-Μεσόγειος (GWP-Med).

Σχόλια