Κατηγορούμενη η Ρουμανία επειδή δεν προστατεύει την πτερωτή πανίδα

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

eu-accused-rumania-birds-protectionΚατά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2007, η χώρα ανέλαβε την υποχρέωση να υποδείξει ορισμένες περιοχές προστασίας των πτηνών.

Η νομοθετική όμως διαδικασία προχώρησε με αργό ρυθμό και, μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Ρουμανία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί σε ορισμένες δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει όσον αφορά στη διατήρηση της φύσης.

Στη Ρουμανία ενδημούν δώδεκα είδη που απειλούνται παγκοσμίως με εξαφάνιση. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το δέλτα του ποταμού Δούναβη φιλοξενεί πάνω από 320 είδη πτηνών.

Πάνω από δέκα εκατομμύρια στρέμματα, που αρχικώς προορίζονταν για προστασία δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί με το νομικό καθεστώς που απαιτείται. Επειδή οι προειδοποιητικές επιστολές δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργήσει δυναμικότερα και να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο επειδή κατ’ εξακολούθηση δεν προστατεύει επαρκώς την πτερωτή πανίδα.

Συγκεκριμένα, η χώρα δεν τηρεί την υποχρέωση που υπέχει να χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό προστατευμένων περιοχών (γνωστών ως ζωνών ειδικής προστασίας ή ΖΕΠ) για την πτερωτή πανίδα, υποχρέωση που υπέχει βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, η οποία αποτελεί ένα από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εξακολούθηση αδυναμίες συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να οδηγήσουν στην παραπομπή κράτους μέλους στο Δικαστήριο.

Τον Οκτώβριο του 2007 απεστάλη πρώτη γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν είχαν ορισθεί ζώνες ειδικής προστασίας.

Η Ρουμανία καθόρισε στη συνέχεια 108 ΖΕΠ, παραλήφθηκαν όμως 21 άλλες περιοχές που αρχικώς είχαν προγραμματισθεί για προστασία. Επιπλέον, ορισμένες από τις ανωτέρω ΖΕΠ καταλαμβάνουν πολύ μικρότερη επιφάνεια απ” όσο χρειάζεται, και περί το 30% των αρχικών περιοχών που είχαν χαρακτηρισθεί ως σημαντικές για τα πτηνά (συνολικής έκτασης άνω των 10 εκατομμυρίων στρεμμάτων) δεν προστατεύεται μέχρι στιγμής.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η Επιτροπή απηύθυνε στη Ρουμανία δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση.

Η Ρουμανία στην απάντησή της δεν ανέλαβε καμία επίσημη δέσμευση και δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων ζωνών. Ως εκ τούτου παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια