Η ΕΕ θέτει υψηλά πρότυπα για την ευζωία των ζώων

0
131

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

eu-sets-standards-animal-welfareΈνα νέο σύνολο μέτρων για την ευζωία των ζώων έχει θεσπιστεί από την ΕΕ, σε ένα πρόγραμμα με την ονομασία «Ποιότητα Ζωής» (WELFARE QUALITY), με απώτερο στόχο της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν 13 Ευρωπαϊκές χώρες, η Βραζιλία, η Χιλής, το Μεξικό και η Ουρουγουάη και χρηματοδοτείται από την ΕΕ με το ποσό των 14,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα εν λόγω μέτρα έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη μεταχείριση των ζώων, κυρίως των πουλερικών, των βοοειδή και των χοίρων στα αγροκτήματα, για να είναι υγιέστερα και ασφαλέστερα για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η βελτίωση της ευζωίας των ζώων και η ασφάλεια τροφίμων, είναι προτεραιότητα της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών.

Τα ζώα πρέπει να υφίστανται καλύτερη μεταχείριση και να ζουν σε άριστες συνθήκες υγιεινής.

Οι επιστήμονες εστίασαν την προσοχή τους σε μια σειρά πρακτικών στρατηγικών για την ευζωία των ζώων.

Χρησιμοποίησαν επιστημονικές μεθόδους για να αξιολογήσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα αγροκτήματα και τις συνθήκες που επικρατούν στα σφαγεία.

Παράλληλα συζήτησαν με καταναλωτές, αγρότες και αρμόδιους φορείς και επικέντρωσαν την προσοχή τους ότι τα ζώα θα πρέπει να υφίστανται καλή μεταχείριση, να είναι υγιέστερα και να σιτίζονται καλά.

Από τα συμπεράσματα τους κατέληξαν στη δημιουργία 12 κριτηρίων καλύτερης ποιότητας ζωής για την εκτροφή των ζωών.

Το εν λόγω σύστημα, εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερα από 700 αγροκτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και στη Νότια Αμερική.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν τα τρέχοντα επίπεδα της ποιότητας ζωής των ζώων σε όλη την ΕΕ και θα παράσχουν επίσης τις χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ, για την προέλευση των προϊόντων κρέατος που αγοράζουν .

Για το econews.gr Λίντα Σπυρέλη

Σχόλια