Πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού

0
230

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

programme-sustainable-development-thermaikosΕγκρίθηκε από κοινοτικά κονδύλια, πρόγραμμα προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού Κόλπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου.

Τη σχετική ανακοίνωση θα κάνουν η Μαρία Περτζινίδου και η Μαρία Γανίδου, από τη Διεύθυνση Προστασίας, στο πλαίσιο του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου, με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αναζητώντας λύσεις για το Ελληνικό Περιβάλλον» που διοργανώνει, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το  εν λόγω πρόγραμμα, με τίτλο, «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΖΠ) Θερμαϊκού Κόλπου – Πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη», εγκρίθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ/eegrants) και περνά σε φάση υλοποίησης.

Το υδάτινο οικοσύστημα του Θερμαϊκού κόλπου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, αφού η ισορροπία του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, έχει διαταραχθεί.

Η δυνατότητα αυτοκαθαρισμού υπολείπεται με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ρύπων, ενώ οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο ευρύτερος Θερμαϊκός Κόλπος εξαιτίας των ποικίλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των αποβλήτων που μεταφέρουν οι ποταμοί, που εκβάλλουν στον κόλπο (Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας και Αλιάκμονας), των μέχρι πρόσφατα ανεπεξέργαστων οικιακών λυμάτων καθώς και της αυξημένης αγροτικής παραγωγής σε περιοχές γύρω από τον κόλπο, είναι σημαντικές και οδηγούν σε μεταβολές του οικοσυστήματος.

Η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου πραγματοποιεί, με κατάλληλα εξοπλισμένο ναυλωμένο σκάφος, επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού από 1/6/2007, από επιπλέοντα απορρίμματα και κηλίδες, στη θαλάσσια περιοχή του εσωτερικού και κεντρικού Θερμαϊκού Κόλπου.

Το διάστημα από 1/6/2007 ως 15/3/2009 συλλέχτηκαν περίπου 1900 m3 στερεών απορριμμάτων και 13 m3 κηλίδων.

Η κ. Περτζινίδου, τόνισε ότι η Διεύθυνση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ρύπανσης του εν λόγω κόλπου, προσπαθώντας να σταματήσει την ανεξέλεγκτη διαχείριση των απορριμμάτων, στοχεύοντας στην προστασία και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου.

Σχόλια