ΕΕ: οδηγός διεθνούς χρηματοδότησης κατά της κλιματικής αλλαγής

0
5

Ειδήσεις: Ελλάδα.

eu-climate-funds-developing-countries1Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, μέσω ενός οδηγού, την ενίσχυση της διεθνούς χρηματοδότησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Με την εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκεται να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες σύναψης φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.

Υπολογίζεται πως οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιθανόν να επιβαρυνθούν, μέχρι το 2020, με ετήσιες δαπάνες περίπου 100 δισ. Ευρώ, για να μετριάσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μεγάλο μέρος αυτής της αναγκαίας χρηματοδότησης θα προέλθει από τρεις κύριες πηγές:

1.Από εγχώριους χρηματοδοτικούς πόρους των αναπτυσσόμενων χωρών, δημόσιους και ιδιωτικούς που θα μπορούσαν να καλύψουν ποσοστό 20-40 %,

2.από μια διευρυμένη διεθνή αγορά ανθρακούχων εκπομπών, που θα μπορούσε να αποφέρει χρηματικές ροές έως και 38 δισ. ευρώ ετησίως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020, που θα κάλυπτε ποσοστό 40% και

3.από διεθνή δημόσια χρηματοδότηση ύψους 22-50 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή προτείνει να εξασφαλίσουν τη δημόσια αυτή χρηματοδότηση οι βιομηχανικές και οι οικονομικά πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης τους για τις εκπομπές και τη δυνατότητα καταβολής χρημάτων που έχουν.

Αυτό συνεπάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα συνεισφέρει 2-15 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020, εφόσον επιτευχθεί φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη. Με αυτή την προϋπόθεση, πρέπει να εξασφαλιστεί και η ταχεία εκκίνηση της διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης με αποδέκτη τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου για την περίοδο 2010-2012, είναι πιθανόν να να ανέρχεται σε βοήθεια ύψους 5-7 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή : Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια