Πράσινα μέτρα για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις

0
1

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

green-measures-companiesΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα μπορούν να προσαρμόσουν την λειτουργία τους σε φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα μέσα από το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2009», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Κόσμος του Επενδυτή».

Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις από τις 6 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ένα μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» ενισχύονται έργα ύψους από 30,000 μέχρι 200,000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για έργα σε όλη τη χώρα.
Για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5,000 κατοίκων, για τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε 60%.

Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση, ενώ σε περίπτωση δανεισμού, η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% του υποβαλλόμενου και εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Ενδεικτικά, οι επενδύσεις περιλαμβάνονται, σε διαχείριση-ανακύκλωση-διάθεση αποβλήτων, σε ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών, σε ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες, σε αξιοποίηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση ρύπων, σε αναγέννηση ή επαναχρησιμοποίηση ελαίων και σε αποκατάσταση μολυσμένων χώρων εντός των ορίων του γηπέδου της επιχείρησης.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στοχεύοντας, μεταξύ των άλλων, στη μείωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων αλλά και στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προιόντων.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης, εκτός από τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και υπαγωγή των ήδη υποβληθεισών προτάσεων (ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης από 23/11/2009 έως και 22/01/2010).

Σχόλια