Η σύνοδος της Μπανγκόγκ για την κλιματική αλλαγή

0
1

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

climate-change-summit-bangogΗ σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυναν έκκληση στους διεθνείς διαπραγματευτές να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο προς τη σύναψη φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη διάρκεια των δεκαπενθήμερων διεθνών συνομιλιών για το κλίμα που έχουν αρχίσει από τις 28 Σεπτεμβρίου στην Μπανγκόκ.

Η συνάντηση της Μπανγκόκ είναι η προτελευταία προπαρασκευαστική σύνοδος πριν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο και κατά την οποία αναμένεται να συνομολογηθεί η διεθνής συμφωνία.

Η τελευταία προπαρασκευαστική σύνοδος θα γίνει στη Βαρκελώνη το διάστημα 26 Νοεμβρίου.

Το «άγχος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ουσιαστική πρόοδο, πηγάζει από το γεγονός ότι ο ρυθμός της προόδου στις τρεις επίσημες διαπραγματευτικές συνόδους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα υπήρξε αργός.

Η άτυπη σύνοδος της Βόννης (Γερμανία) τον Αύγουστο κατέληξε στην κατάθεση διαπραγματευτικού κείμενου 250 και πλέον σελίδων, με ατελή δομή και πλήθος παρενθέσεων.

Για να συναφθεί διεθνής συμφωνία στην Κοπεγχάγη, πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε το εν λόγω σχέδιο στην Μπανγκόκ.

Συγκεκριμένα, κατά την άποψη της ΕΕ, θεμελιώδη σημασία έχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

-ανάληψη δεσμεύσεων από όλες τις βιομηχανικές χώρες για μείωση των εκπομπών τους με βάση συγκρίσιμες  προσπάθειες

-εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων από τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συγκράτηση των εκπομπών τους

-πλαίσιο δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

-δράση για τον περιορισμό της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών και για την προαγωγή της αειφόρου  διαχείρισης των δασών στις τροπικές περιοχές

-επικαιροποίηση των λογιστικών κανόνων ώστε να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των εκπομπών που οφείλονται  στις χρήσεις γης και στις αλλαγές τους, καθώς και στη δασοκομία

-διεύρυνση της διεθνούς αγοράς ανθρακούχων εκπομπών ως πηγή για τη χρηματοδοτική στήριξη των  αναπτυσσόμενων χωρών και την προώθηση της οικονομικά συμφέρουσας μείωσης των εκπομπών

-διάθεση διεθνών δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες συμπληρωματικά προς τις  χρηματικές ροές από την αγορά ανθρακούχων εκπομπών και τις εγχώριες επενδύσεις

-πλήρης δέσμη μέτρων συνεργασίας και χρηματοδότησης στον τεχνολογικό τομέα ώστε να επιταχυνθεί η  μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Πηγή: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχόλια