Ευνοϊκές προοπτικές για τις εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων

0
1

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

companies-waste-management-grow-up1Οι εταιρείες του κλάδου της διαχείρισης απορριμμάτων παρουσιάζουν θετικές προοπτικές αναφέρει μελέτη της Hellastat Α.Ε., σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία».

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, θα ωφεληθούν τόσο οι εταιρείες του κλάδου αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους, όσοι και οι εταιρείες που είναι έμμεσα συνδεδεμένες , όπως οι κατασκευαστικές και οι μεταφορικές, οι συλλέκτες απορριμμάτων και η βιομηχανία μηχανημάτων.

Ειδικότερα, η εκτίμηση περί ευνοϊκών προοπτικών στηρίζεται σε παραμέτρους, όπως η συνεχής θέσπιση ποσοτικών στόχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ρεύματα απορριμμάτων, δεσμεύοντας τα κράτη-μέλη για ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών και τα υψηλά κονδύλια που προβλέπεται να διατεθούν για την υλοποίηση έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Επίσης, θετικά λειτουργεί για τον κλάδο η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο, είτε την ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών, είτε την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών ανακύκλωσης.

Στα υλικά συσκευασίας το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης διαμορφώθηκε σε διαμορφώθηκε σε 50% έναντι 43% το 2006, με τους ποσοτικούς στόχους να επιτυγχάνονται στο χαρτί, το χάλυβα και το ξύλο.

Ενδεικτικά, το 2008 ανακυκλώθηκαν 63 χιλιάδες περίπου οχήματα τέλους κύκλου ζωής σε 66 κέντρα επεξεργασίας οχημάτων, ποσότητα υπερδιπλάσια από το 2006.

Επίσης βελτίωση παρουσιάζεται και στο τομέα ανακύκλωσης των ελαστικών, από 41,4 χιλιάδες τόνους το 2006 σε 52,2 χιλιάδες τόνους το 2008, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση της ενεργειακής αξιοποίησης αυτών από 9,3% σε 15,4%.

Σχόλια