Παράνομη απόρριψη νοσοκομειακών αποβλήτων

0
108

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

dangerous-hospital-wastes-xytaΕπικίνδυνα ιατρικά απόβλητα απορρίπτουν τα νοσοκομεία σε κοινούς κάδους απορριμμάτων μαζί με τα αστικά απόβλητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους και ανακάλυψε ότι επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα πετιούνται παράνομα στις χωματερές, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αντί να καίγονται στον ειδικό κλίβανο, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Υπάλληλοι του ΕΣΔΚΝΑ, προχώρησαν σε σειρά αιφνίδιων ελέγχων σε απορριμματοφόρα που προέρχονταν από μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και κατέληγαν στον ΧΥΤΑ Φυλής, και διαπίστωσαν ότι μέσα στα «ασφαλή» σκουπίδια, όπως υπολείμματα τροφίμων, βρίσκονταν χρησιμοποιημένες σύριγγες, γάζες γεμάτες με αίματα, οροί κ.λπ.

Βάσει των ισχυρισμών του ΕΣΔΚΝΑ, το σύνολο σχεδόν των νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για την ορθή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να επιβάλλουν τον νόμο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις όλες οι μονάδες υγείας της χώρας παράγουν (με βάσει τις κλίνες που διαθέτουν) 600 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων τον μήνα, που θα έπρεπε να καταλήγουν στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ.

Από την πλευρά τους, στελέχη των νοσοκομείων δεν δέχονται τις παραπάνω εκτιμήσεις, υποστηρίζοντας είτε ότι δεν μπορεί να ισχύσει ένα ενιαίο μέτρο για όλες τις μονάδες, είτε ότι τα ίδια τα νοσοκομεία διαχειρίζονται ένα μέρος των μολυσματικών αποβλήτων με δικά τους μέσα.

Ο ΕΣΔΚΝΑ για να αποδείξει την ευστάθεια των ισχυρισμών, προχώρησε σε σειρά αιφνίδιων ελέγχων, σε 16 απορριμματοφόρα τα οποία μετέφεραν απόβλητα από νοσοκομεία της Αττικής, παρακολουθώντας τα από τη στιγμή που φόρτωσαν τα σκουπίδια μέχρι την είσοδο τους στον ΧΥΤΑ.

Όλα τα φορτία περιείχαν υλικό που απαγορεύεται να καταλήγει στις χωματερές.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν κοινοποιήθηκαν, αλλά στάλθηκαν υπό τη μορφή «εμπιστευτικών επιστολών» στα ίδια τα νοσοκομεία και στον υπουργό Υγείας.

Βρέθηκαν ποσότητες επικίνδυνων ιατρικών απορριμμάτων όπως χρησιμοποιημένοι ουροσυλλέκτες, καθετήρες, σύριγγες, βελόνες, γάζες και δοχεία με αίμα.

Σχόλια