Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την διακοπή της εκτροπής Αχελώου

0
76

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

environmental-organisations-forces-stop-project-axeloos-riverΠέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν διακοπή της εκτροπής Αχελώου, καθώς υποστηρίζουν ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης το κόστος του έργου είναι πολύ μεγάλο και παράλληλα υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την περιοχή να γίνει ευάλωτη σε πλημμύρες.

Οι WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Δίκτυο Μεσόγειος SOS, τονίζουν ότι οι κίνδυνοι και το κόστος που συνεπάγεται η ολοκλήρωση και η λειτουργία του φράγματος στη Συκιά, θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χώρα.

Οι εν λόγω οργανώσεις υποστηρίζουν ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων, χωρίς να έχει καν προηγηθεί σχεδιασμός για τη χρήση του νερού όταν και αν φτάσει στον κάμπο.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον Πρωθυπουργό της 5ης Οκτωβρίου, να λάβει την πολιτικά γενναία απόφαση για ακύρωση των έργων εκτροπής και να ανακοινώσει σαφές σχέδιο δράσης, για την προστασία και οικολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων του θεσσαλικού κάμπου, προς όφελος των Θεσσαλών αγροτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα υποστηρίζουν ότι εγκυμονούν εξαιρετικά σοβαρότατοι κίνδυνοι για την περιοχή, που έχουν υποεκτιμηθεί.

Με δεδομένο ότι η εκτροπή του νερού θα γίνεται το καλοκαίρι, το φράγμα Συκιάς θα μαζεύει νερό τον χειμώνα. Σε κατάσταση πληρότητας τα φράγματα Συκιάς και κατάντη (Κρεμαστών και Καστρακίου) θα είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε πλημμύρες, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τη γύρω περιοχή, όσο και για την ίδια τη στατική τους επάρκεια, βάσει των παραπάνω κινδύνων.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν απρόβλεπτες οικολογικές επιπτώσεις, ειδικά για τα ευαίσθητα λιμναία οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται από τον Αχελώο, δηλαδή την Τριχωνίδα και τη Λυσιμαχεία. Με δεδομένο ότι οι ελάχιστες οικολογικές τους ανάγκες σε νερό δεν έχουν επιστημονικά προσδιοριστεί, είναι άγνωστο αν το καλοκαίρι και σε περιόδους ξηρασίας θα είναι δυνατή η τροφοδότησή τους.

Η Θεσσαλία δεν χρειάζεται τον Αχελώο για να αρδευτεί, έχει άμεση και απόλυτη ανάγκη από έργα προστασίας και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που διαθέτει, καθώς και από αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ειδικά υπό τις συνθήκες διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή και τις νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: WWF

Σχόλια