Πράσινο φως από τη ΡΑΕ για φωτοβολταικές μονάδες

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

rae-approve-applications-photovoltaics2Δόθηκε η έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την υλοποίηση περίπου 5,000 επενδύσεων σε φωτοβολταικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Συγκεκριμένα για τις μονάδες μεγάλης ισχύος από 150 κιλοβάτ και πάνω, από τις 1,517 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για έκδοση άδειας παραγωγής, εκκρεμεί η αξιολόγηση 647 αιτήσεων.

Από τις υπόλοιπες 870 αιτήσεις, η ΡΑΕ απέρριψε 313, ενώ 391 πέρασαν από προκαταρκτική εξέταση και διαβιβάστηκαν για περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Επίσης 49 αιτήσεις εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ και 117 έχουν πάρει άδεια παραγωγής.

Από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι περίπου το 35% των αιτήσεων για μονάδες άνω των 150 κιλοβάτ, απερρίφθησαν  στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Όσον αφορά τις μικρότερες μονάδες ισχύος έως 150 κιλοβάτ, προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής, αλλά θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση εξαίρεσης και από τη ΡΑΕ.

Στην εν λόγω κατηγορία έχουν κατατεθεί συνολικά 6,840 αιτήσεις και κατανέμονται ως εξής: 3,005 αιτήσεις αφορούν φωτοβολταικούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Έχουν εξεταστεί 2,856 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 2,770 αποφάσεις εξαίρεσης.

Ακόμα εκκρεμεί η έκδοση 149 αποφάσεων καθώς εξετάζονται ή αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί.

Για την Ηπειρωτική Ελλάδα, συνολικά από τις 3,835 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν εκδοθεί 2,856 αποφάσεις και θα αποστέλλουν άμεσα επιπλέον 165. Επίσης έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία για περίπου 800 από τις λοιπές 1,084 αιτήσεις.

Όσον αφορά τις λοιπές τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τα αιολικά πάρκα έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ή έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ,  527 έργα ισχύος 7,297MW. Επίσης έχουν αξιολογηθεί 115 αιτήσει 3,510 MW και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Από τη ΡΑΕ εξετάζονται ακόμα αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο κύκλο Απριλίου 2009.

Για τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ή έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, 301 έργα ισχύος 671,5 MW. Επίσης έχουν αξιολογηθεί 99 αιτήσεις 246,3 MW και έχουν διαβιβαστεί για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ακόμα εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο κύκλο Ιουνίου 2009.

Για τους σταθμούς βιομάζας, έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ή έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, 24 έργα ισχύος 110,3 MW. Ακόμα έχουν αξιολογηθεί 5 αιτήσεις ισχύος 64 MW και έχουν διαβιβαστεί για περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Από τη ΡΑΕ τώρα εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο κύκλο Αυγούστου 2009.

Σχόλια