Η ανακύκλωση στο Βόλο

0
31

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

recycling-volosΟ Δήμος Βόλου προχωρά σε υπογραφή σύμβασης διάρκειας 6 χρόνων με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλία Βόλου».

Τα απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από το Δήμο και θα μεταφέρονται με τα ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα που θα διαθέσει η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και η λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.

Τα υλικά που θα συλλέγονται, θα εκφορτώνονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και θα οδηγούνται σε περαιτέρω διαλογή, ενώ τα ανακτώμενα υλικά θα προωθούνται προς ανακύκλωση.

Ο Δήμος θα εκτελεί με δική του ευθύνη και μέσα που θα τεθούν στη διάθεση του από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της εν λόγω περιοχής στο ΚΔΑΥ.

Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αναλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των εν λόγω κάδων ανακύκλωσης ώστε να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος ανακύκλωσης.

Σχόλια