Η ΕΠΤΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

company-epta-program-exoikonomoΗ εταιρεία ΕΠΤΑ ΕΠΕ – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, ολοκλήρωσε με  επιτυχία την υποβολή φακέλων χρηματοδότησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επιλογή των δράσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας κάθε Δήμου που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εταιρεία ΕΠΤΑ ΕΠΕ, ανέλαβε την προετοιμασία συνολικά 16 Δήμων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αθηναίων, Πατρέων, Αιγάλεω, Καλλιθέας, Νέας Ερυθραίας κ.α.

Οι εν λόγω Δήμοι στο πλαίσιο υλοποίησης μίας ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής προχώρησαν στον ενεργειακό σχεδιασμό τους για την περίοδο 2009-2015 με συγκεκριμένους στόχους και στρατηγική για δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι Δήμοι με την τεχνική στήριξη της ΕΠΤΑ, αποτίμησαν την υφιστάμενη κατάσταση ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και διεξήγαν ενεργειακούς ελέγχους σε επιλεγμένα ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια υψηλής προτεραιότητας λόγω της παλαιότητας και της χρήσης τους, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Παράλληλα, εκτιμήθηκε το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από επιλεγμένες επεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό, μελετήθηκαν βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κεντρικές πλατείες των Δήμων με στόχο τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών, και προτάθηκαν στοχευμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των δημοτικών υπαλλήλων όσον αφορά την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Η εφαρμογή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που προτάθηκαν από την εταιρεία ΕΠΤΑ ΕΠΕ αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 15,85 GWh και σε μείωση 5.000 τόνων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα.

Η ΕΠΤΑ ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:

-Μελέτες Ωρίμανσης – Υπηρεσίες Συμβούλου
-Στερεά Απόβλητα
-Υγρά Απόβλητα και Υδάτινοι Πόροι
-Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
-Βιομηχανία και Περιβάλλον
-Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Σχόλια