«Ο ρυπαίνων θα πληρώνει»

0
1

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

polluter-will-payΤο Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η βασική αρχή του κοινοτικού δικαίου, «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Προωθείται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο η νομοθεσία μας συμμορφώνεται βάση της κοινοτικής οδηγίας 2004/35/ΕΚ, για τη προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση αλλά και τη προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, κάθε φορέας εκμετάλλευσης που ρυπαίνει το περιβάλλον θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα τυχόν ζημιές που έχει προκαλέσει, αλλά και να λαμβάνει προοληπτικά μέτρα γαι την αποφυγή περιβαλλοντικών καταστροφών.

Σε περίπτωση που ο φορέας δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και δημιουργηθεί περιβαλλοντική ζημιά, τότε υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα πάλι.

Όσοι δε συμμορφωθούν με το νέο μέτρο απειλούνται με υψηλά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Για το econews.gr Λ. Σπυρέλη

Σχόλια