Πρόστιμα για ρύπανση του περιβάλλοντος από το ΥΠΕΧΩΔΕ

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

fines-environmental-pollution-ypexodeΤο ΥΠΕΧΩΔΕ θα επιβάλει πρόστιμα ύψους 1,75 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες που ευθύνονται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος  Σουφλιάς, δήλωσε ότι θα επιβληθούν πρόστιμα σε 44 εταιρείες για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Οι σχετικοί φάκελοι των παραβάσεων θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να επιβληθούν οι ποινικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα αφορούν 11 εταιρείες στη Βοιωτία, 10 στην Αττική, 5 στο Νομό Θεσσαλονίκης και 18 που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συγκεκριμένα θα επιβληθούν στα Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαίδας 300,000 ευρώ και στα Λιγνιτωρυχεία Μαυροπηγής 150,000 ευρώ, λόγω ότι δεν λαμβάνονται μέτρα για το περιορισμό της σκόνης και δε γίνεται σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Πρόστιμο ύψους 200,000 ευρώ θα επιβληθεί στο φορέα διαχείρισης στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις στη λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων.

Τα υπόλοιπα πρόστιμα θα επιβληθούν από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους Νομάρχες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα πρόστιμα επιβάλλονται από το Νομάρχη όταν δε ξεπερνούν το ποσό των 58.694,06 ευρώ, από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας όταν τα ποσά κυμαίνονται από 58.694,06 ευρώ έως 146.735,14 ευρώ και τέλος από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ όταν το ποσό υπερβαίνει τα 146.735,16 ευρώ.

Σχόλια