ΑΠΕ: η νέα βιομηχανική επανάσταση

0
39

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

economy-renewable-energy-sources-new-revolutionΗ οικονομία που βασίζεται σε χαμηλές εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα θα μεταμορφώσει τον κόσμο όπως συνέβηκε και την εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης.

Η Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αν και εφόσον εκμεταλλευόταν σωστά τις ευκαιρίες.

Η νέα οικονομία των χαμηλών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, φέρεται να γίνει η «μητέρα» όλων των αγορών, καθώς προσφέρει τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες με μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν, ότι όπως άλλαξαν οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων πριν 300 χρόνια στη πρώτη βιομηχανική επανάσταση, έτσι και τώρα πρόκειται να αλλάξουν, με τη νέα οικονομία των χαμηλών εκπομπών CO2.

Προσφέρονται τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες για τη Μεγάλη Βρετανία να γίνει πρώτη, στο τομέα πράσινων τεχνολογιών, κερδίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το  Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), έδειξαν ότι οι επενδύσεις στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας τη περσινή χρονιά, ήταν τετραπλάσιες από ότι το 2004.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας ξεπέρασαν εκείνες των ορυκτών καυσίμων για πρώτη φορά το 2008.

Χώρες όπως η ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία προσελκύουν ήδη σημαντικές επενδύσεις στο τομέα της «καθαρής» τεχνολογίας, με αποτέλεσμα η Μεγάλη Βρετανία να κινδυνεύει να μείνει εκτός αγοράς, αν δεν βρει έγκαιρα λύσεις.

Η Βρετανία χρειάζεται μια νέα τολμηρή στρατηγική καθώς ο χρόνος και οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσει τη προσοχή της σε τεχνολογίες που θα την βοηθήσουν να στηρίξει και να πετύχει τους στόχους που έχει βάλλει, για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.

Οι νέες οικονομικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην αιολική ενέργεια των παράκτιων περιοχών και στη κυματική ενέργεια, κερδίζοντας ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς .

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο τομέα της αιολικής και κυματικής ενέργειας, θα μπορούν να δημιουργήσουν 250,000 θέσεις εργασίας αυξάνοντας κατά πολύ τα έσοδα της Βρετανίας μέχρι το 2050.

Αλλά μόνο αν ληφθούν σκληρές αποφάσεις θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει.

Σχόλια