Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο είναι ανησυχητική

0
1738

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

atmosphere-pollution-thriasio-pedioΣυνάντηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αναγέννηση του Κόλπου της Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού Ελευσίνας ,όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα LIFE- Περιβάλλον «Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020».

Ο κος Τάσος Κρομμύδας, υπεύθυνος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παρουσίασε επισκόπηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του θείου κατά 82%.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τέσσερις σταθμούς μέτρησης και αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, με εξαιρέσεις όμως τα επίπεδα του όζοντος που εμφανίζονται αυξημένα τα τελευταία χρόνια καθώς και τα αιρούμενα σωματίδια PM10 τις μισές μέρες του χρόνου υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.

Παράλληλα, παρατηρείται μια διαφοροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στη παραλία Ασπροπύργου με το κέντρο της Ελευσίνας.

Οι συγκεντρώσεις του υδραργύρου, ΡΜ10 και μολύβδου είναι υψηλότερες στη παραλία Ασπροπύργου συγκριτικά με το κέντρο της Ελευσίνας. Ενώ με τις συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3) συμβαίνει το αντίθετο.

Ο κος Τάσος Χρηστίδης, προιστάμενος του γραφείου Περιβάλλοντος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Θριασίου Πεδίου, δήλωσε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη προστασία της περιοχής.

Οι προτάσεις που κατέθεσε αφορούσαν τη διεξαγωγή αναλυτικής μελέτης για τους τρόπους μείωσης των συγκεντρώσεων του όζοντος αλλά και μελέτη για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία των κατοίκων καθώς και τη χρήση φυσικού αερίου στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες της περιοχής.

Σχόλια