Εκπομπές CO2: οι ισχυρές οικονομίες βάζουν στόχους

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

major-economies-targets-carbon-emissionsΟι μεγαλύτερες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένου των ΗΠΑ και της Κίνας, έχουν βάλει ένα στόχο για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, αποκαλύπτει έγγραφο που θα παρουσιαστεί στην σε μια σύνοδο που θα γίνει στην Ιταλία.

Το έγγραφο αναφέρει ότι τα 17 μέλη κράτη του Φόρουμ των Μεγαλύτερων Οικονομιών (MEF), πρόκειται να διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέχρι το 2015.
Ακόμα θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν χρηματοδοτήσεις από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς επίσης και από τις αγορές άνθρακα, για να μπορέσουν να πολεμήσουν την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Το έγγραφο παρουσιάστηκε απο τις ΗΠΑ σε συζήτησεις που έγιναν στο Μεξικό πριν τη σύνοδο της MEF στις 9 Ιουλίου, για να βοηθήσει για τις συζητήσεις για τη κλιματική αλλαγή που θα γίνουν στη Κοπεγχάγη το Δεκέβριο.

Σύμφωνα με το έγγραφο υποστηρίζεται ως στόχος, η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2050, με τις αναπτυγμένες χώρες να μειώνουν τις εκπομπές τους τουλάχιστον κατά 80% μέχρι το 2050.

Πέρυσι τα βιομηχανοποιημένα κράτη στην ομάδα των G8, συμφώνησαν σε μια σύνοδο κορυφής στην Ιαπωνία, με ένα «όραμα» της διχοτόμησης των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, για να βοηθήσουν την αποφυγή περισσότερων πλημμύρων, συχνότερων φαινόμενων ξηρασίας, καυσώνων και της ανόδου των επιπέδων της στάθμης των θαλασσών.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, δεν υιοθέτησαν το εν λόγω στόχο για το 2050 στην Ιαπωνία,καθώς υποστήριξαν ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει πρώτα να θέσουν δικά τους σκληρά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών του CO2 μέχρι το 2020.

Η σύνοδος της ΜΕF θα είναι στο πλαίσιο της φετινής συνόδου κορυφής των G8 στην Ιταλία.

Τα ανατπυσσόμενα κράτη όπως η Κίνα και η Ινδία, υποστηρίζουν ότι τα πλούσια κράτη πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 τουλάχιστον 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2020.

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινή συνεργασία μεταξύ των κρατών, με στόχο το διπλασιασμό των επενδύσεων πάνω στο τομέα της έρευνας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέχρι το 2015.

Επίσης αναφέρεται στο στόχο της Ευρωπαικής Ένωσης καθώς και πολλών άλλων αναπτυσσόμενων κρατών, για το περιορισμό της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα επίπεδα του 1990. Ο εν λόγω στόχος δεν υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ.

Σχόλια