Πράσινη Εβδομάδα 2009

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

eu-green-week-2009Εν όψει της νέας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα που αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης, είναι φυσικό το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Εβδομάδα 2009 που πραγματοποιείται από τις 23 έως και  26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, να εστιαστεί στην κλιματική αλλαγή.

Με το σύνθημα «δράση και προσαρμογή», η Πράσινη Εβδομάδα – το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο με θέμα την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική – εξετάζει τις πολύπλευρες προκλήσεις που συνεπάγονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο, και η προσαρμογή στην ήδη συντελούμενη κλιματική αλλαγή.

Σε οκτώ συνεδρίες, επιχειρείται να διαμορφωθεί με χρονικό ορίζονται το 2050 μια ρεαλιστική προοπτική για έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Πράσινη Εβδομάδα συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων βαθμίδων διακυβέρνησης, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και της επιστημονικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στόχος είναι να αναζητηθούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις μελλοντικές γενεές.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και την παρακολουθούν περισσότερα από 4.000 άτομα.

Οι πτυχές της κλιματικής αλλαγής που εξετάζονται στην Πράσινη Εβδομάδα 2009 εντάσσονται σε τέσσερις ενότητες:

– Οι πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

–  Η διεθνής διάσταση

– Ζώντας με την κλιματική αλλαγή και

– «Το όραμα για το 2050: μια κοινωνία χωρίς διοξείδιο του άνθρακα».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 36 συνεδρίες, και έναν μικρό αριθμό παράλληλων συνεδριών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που περιλαμβάνει την εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, τον τρόπο προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή, το «πρασίνισμα» της οικονομίας, τα προβλήματα της γεωργίας, τη διάσταση της διεθνούς ασφάλειας και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα.

Όλες οι συνεδρίες θα καλύπτονται με απευθείας σύνδεση με τον δικτυακό τόπο της Πράσινης Εβδομάδας:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html

Σχόλια