Βιομηχανική ρύπανση: μέτρα από την ΕΕ

0
73

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

measures-eu-industrial-pollutionΟι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης συμφώνησαν στη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τις εκπομπές όξινων ρύπων των βιομηχανιών.

Η καινούργια νομοθεσία συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, και αφορούν τις εκπομπές  του θείου, του αζώτου, του αμίαντου, των βαρέων μετάλλων.

Στόχος είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιδρά αρνητικά και στα ύδατα αλλά και στο έδαφος.

Τα μέτρα θα θέσουν περιορισμούς στις βαριές βιομηχανίες όπως οι χαλυβουργίες και τα διυλιστήρια αλλά περιλαμβάνουν προβλέψεις και για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι βαριές βιομηχανιές θα υποχρεωθούν να εφαρμόσυν πράσινες τεχνικές μέχρι το 2016 ώστε να μειωθούν τα επίπεδα της βιομηχανικής ρύπανσης.

Η νέα νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως οι παλιοί σταθμοί παραγωγής λιθάνθρακα μέχρι το 2020 και δεν αφορά  τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.

Αρχικά, πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, έφεραν αντιρρήσεις στη θέσπιση της νέας σέσμης μέτρων.

Εν τούτοις οι Ολλανδοί άλλαξαν στάση και διαφοροποιήθηκαν από τα υπόλοιπα τέσσερα κράτη τα οποία δεν κατάφεραν να φέρουν περαιτέρω αντιστάσεις.

Ο Hillary Bern, βρετανός γραμματέας για το Περιβάλλον εξέφρασε την εξέλιξη των πραγμάτων.

Η εν λόγω νομοθεσία θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στις χαμηλές εκπομπές και σε μια χαμηλή παραγωγή λιθάνθρακα μέχρι το 2020, δήλωσε ο Hillary Benn.

Ωστόσο, η WWF τόνισε ότι η καινούργια νομοθεσία είναι ελλιπέστατη γιατί δεν αφορά τις εκπομπές του CO2, της ρυπαρής ουσίας στο κόσμο.

Οι νέοι κανονισμοί δεν σχεδιάστηκαν για την καταπολέμηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η νέα οδηγία αναμένεται να εγκριθεί εντός έξι μηνών από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.

Σχόλια