Εξοικονόμηση ενέργειας: νέα υπουργική απόφαση

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

new-ministerial-decision-about-saving-energyΥπεγράφη στις 10 Ιουνίου από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα η  νέα Υπουργική Απόφαση με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη χρήση της «αβαθούς» γεωθερμίας στη θέρμανση και ψύξη χώρων, κτηρίων και εγκαταστάσεων, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και περαιτέρω διείσδυση της πράσινης ενέργειας στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με αυτή την Απόφαση:
•    Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης- ψύξης και μειώνεται η γραφειοκρατία με τον περιορισμό των δικαιολογητικών στα απολύτως απαραίτητα και με την υποβολή απλών επικυρωμένων φωτοτυπιών τους. Επιπλέον ο περιορισμός των δικαιολογητικών μειώνει και το κόστος έκδοσης της αδείας.
•    Μειώνονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί για την εγκατάσταση συστημάτων στους απολύτως αναγκαίους.
•    Τυποποιείται και γίνεται ενιαία η άδεια για την εκτέλεση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των συστημάτων, η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τυποποιείται επίσης η υποβαλλόμενη αίτηση – μελέτη .
•    Επεκτείνεται η χρήση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης σε αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ επιτρέπεται πλέον η χρήση κλειστών κυκλωμάτων σε περιοχές που απαγορεύονται οι υδρογεωτρήσεις.
•    Προβλέπεται η χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, τα συστήματα ψύξης – θέρμανσης με χρήση της «αβαθούς» γεωθερμίας μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή (χωρίς να υπάρχει κηρυγμένο γεωθερμικό πεδίο) αξιοποιώντας τη θερμοκρασία της γης ή ρευστών που υπάρχουν στο υπέδαφος με την εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας, η οποία λειτουργεί με μικρή ποσότητα ρεύματος χωρίς να απαιτείται ειδική ηλεκτρική εγκατάσταση. Το κόστος εγκατάστασης δεν είναι απαγορευτικό, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει απόσβεση σε 6-8 έτη λειτουργίας του συστήματος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

Το όφελος από τη χρήση της γεωθερμίας είναι τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό, καθώς, για παράδειγμα, για την ίδια ποσότητα ψύξης, ένα γεωθερμικό σύστημα παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 40% σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα. Επίσης, το γεωθερμικό σύστημα δεν έχει καμία εκπομπή καυσαερίων, ενώ συνεπάγεται μείωση από 40% ως 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης – ψύξης.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εντάσσεται σε ένα πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Ανάπτυξης που αποσκοπούν στο να γίνει η γεωθερμία οικεία στο ευρύ κοινό, να αναδειχθούν τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της και, τελικώς, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολύ αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό της χώρας.

Σχόλια