Αιολική Ενέργεια: κύριος παράγοντας για την ενεργειακή ζήτηση

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

wind-energy-main-resource-europe

Η αιολική ενέργεια θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό, παρουσίασε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος(ΕΕΑ).

Η εκτεταμένη χρήση των ενεργειακών πόρων της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Το κλειδί βρίσκεται στη χερσαία και παράκτια δυναμική της αιολικής ενέργειας, υπογραμμίζει η έκθεση.

Η έκθεση δίνει έμφαση στη δυνατότητα της εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας το 2020 σε τριπλάσιο βαθμό σε σχέση με τις απαιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Η δυναμική αυτή ενδέχεται να επταπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Το γεγονός ότι η ανταγωνιστική δυνατότητα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό ορίζοντα είναι πολύ μεγαλύτερη από την απαίτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, σημαίνει ότι το κλειδί για τη χάραξη μιας πολιτικής από τους δημόσιους φορείς πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ένταξης της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, αναφέρει η έκθεση.

Τα γενικά συμπεράσματα χαιρετίστηκαν από την Ευρωπαική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Η ΕΕΑ σαφώς αναγνωρίζει ότι η αιολική ενέργεια είναι το κλειδί για το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη, δήλωσε ο Christian Kjaer, διευθυντικό στέλεχος της EWEA.

Τώρα που οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πάλι σε άνοδο, η έκθεση της ΕΕΑ υπενθυμίζει στους πολιτικούς φορείς της Ευρώπης ότι η αιολική ενέργεια είναι μια «καθαρή» και αποδεδειγμένη τεχνολογία και η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, συμπλήρωσε ο Kjaer.

Η εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της EWEA για 230GW για το 2020 είναι επιτεύξιμος.

Έτσι θα παράγονταν περίπου 600TWh το χρόνο στην ΕΕ μέχρι το 2020 που ισοδυναμεί με την ενεργειακή ζήτηση 135 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών (60% των νοικοκυριών της ΕΕ), περίπου 14% με 18% της απαίτησης της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ (ανάλογα με τη συνολική ζήτηση το 2020).

Σχόλια