ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: 1ο φόρουμ για τη βιώσιμη επεξεργασία αποβλήτων

0
40

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

sinergeia-forum-sustainable-waste-management

Το 1ο Φόρουμ του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδας (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ) διοργανώνεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα  9:15 π.μ.στο ξενοδοχείο Intercontinental.

Το φόρουμ έχει θέμα τη «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Παραγωγή Ενέργειας».

Το φόρουμ επιχειρεί να θεσμοθετήσει μια διοργάνωση όπου θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένα μέλη της ελληνικής και παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, στελέχη αρμόδιων οργανισμών και εκπρόσωποι του πολιτικού στερεώματος και των ιδιωτικών φορέων.

Στόχος είναι η λύση του προβήματος των αποβλήτων, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και κατάθεσης προτάσεων.

Το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2008, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστήμιου Columbia της Νέας Υόρκης και από τα μέλη του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και από την ελληνική εταιρεία ΙΝΤRAKAT.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι μια στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημοσίων και βιομηχανικών φορέων για την ανάπτυξη της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και τη διάσωση της ελληνικής γης για τις μελλοντικές γενιές.

Η ανάπτυξη της Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ) στη χώρα, περιλαμβάνει όλο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης αποβλήτων, με κριτήρια τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας, όπως και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες για τη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα και παγκοσμίως.

Ειδικά για τα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα, δίνεται έμφαση στη τεχνολογία της μαζικής καύσης με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες 600 μονάδες που υπάρχουν παγκοσμίως.

Χορηγός επικοινωνίας: www.econews.gr

Σχόλια