Η κλιματική αλλαγή κάνει τους ωκεανούς πιο όξινους

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

climate-change-turning-seas-acid

Η κλιματική αλλαγή κάνει τους ωκεανούς πιο όξινους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Εβδομήντα μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) από ολόκληρο τον κόσμο άσκησαν πιέσεις στις κυβερνήσεις που συναντώνται στη Βόννη για τις συζητήσεις για το κλίμα, από τη 112 Ιουνίου, για να πάρουν πιο δραστικά μέτρα για τη προστασία των ωκεανών από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ένας εκπρόσωπος από τις ΜΚΟ δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη προστασία των ωκεάνιων οικοσυστημάτων, να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον 50% κάτω από τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2050.

Οι ΜΚΟ υποστήριξαν ότι η αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα, το κύριο αέριο του θερμοκηπίου, προέρχεται από την χρήση των ορυκτών καυσίμων που γίνεται από τον άνθρωπο.

Το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τη καύση των ορυκτών καυσίμων, απορροφιέται από τους ωκεανούς προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην ανάπτυξη των οργανισμών.

Τα κοράλλια και τα οστρακόδερμα επηρεάζονται περισσότερο.

Βάσει προβλέψεων των ΜΚΟ τα επίπεδα οξίνισης στο 80% των αρκτικών θαλασσών θα προκαλούσαν διάβρωση στη θαλάσσια τροφή μέχρι το 2060.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι μπορεί να διαλυθούν παγκοσμίως αν τα ατμοσφαιρικά επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα ανέλθουν σε 550 μέρη του εκατομμυρίου (ppm) από τα τρέχοντα 387ppm. Τα κοράλλια αποτελούν κατοικία σε πολλά είδη ψαριών.

Ένας εκπρόσωπος από την βρετανική ακαδημία επιστημών δήλωσε ότι πρόκειται να συμβεί μια υποθαλάσσια καταστροφή.

Οι επιπτώσεις θα πλήξουν ολόκληρο τον κόσμο καθώς θα απειληθεί η τροφική αλυσίδα, καταστρέφοντας τις τοπικές οικονομίες και μειώνοντας τη προστασία των παράκτιων περιοχών.

Οι ΜΚΟ δήλωσαν ότι αν τα τρέχοντα ποσοστά των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα συνεχιστούν μέχρι το 2050, τα προγράμματα των υπολογιστών δείχνουν ότι οι ωκεανοί θα γίνουν πιο όξινοι από ότι ήταν για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Ακόμα άσκησαν πιέσεις για να ληφθούν μέτρα για τη ρύπανση και για την υπερβολική αύξηση της αλιείας.

Σχόλια